Img Blog Repet Cover Min

rePET ambalaža u kompaniji Kotányi

rePET ambalaža u kompaniji Kotányi

U kompaniji Kotányi za sva pakovanja veća od 400 cm3 koristimo 100 % rePET ambalažu. Time se svake godine uštedi približno 155 tona „nove plastike“.

Kotányi u Austriji priprema i pakuje začine i začinsko bilje za ceo svet. Naši proizvodi se koriste ne samo u privatnim kuhinjama, već i u profesionalnim okruženjima, kao što su restorani i hoteli od Brazila do Rusije. Nije potrebno reći da naše začinsko bilje i začini zahtevaju posebno pakovanje kako bi se garantovao najviši kvalitet proizvoda. Stoga su napori da se ta ambalaža učini ekološki prihvatljivijom važan prioritet. Upotrebom nove rePET ambalaže u pakovanjima većim od 400 cm3 činimo vrlo važan korak u tom smeru.

Img Blog Repet Simple White Rs Min

rePET štedi plastiku

PET ambalaža je napravljena od plastike, a plastika je napravljena od fosilnih goriva poput nafte, uglja i gasa. Ti su izvori ograničeni. Za razliku od PET plastike, rePET plastika se može reciklirati i ponovo koristiti, što značajno smanjuje uticaj na životnu sredinu. rePET plastika je takođe održivija od drugih materijala, kao što su limenke i kompozitne aluminijumske/kartonske kutije, u čijoj proizvodnji je potrebno znatno više vode i imaju veći uticaj na životnu sredinu zbog zakiseljavanja zemljišta.

Img Blog Repet Process Rs Min

Održivost u kompaniji Kotányi

Već smo prilagodili naše proizvodne procese i sva pakovanja začinskog bilja veća od 400 cm3 iz PET u rePET ambalažu. To je jednako uštedi oko 155 tona nove plastike – svake godine! rePET ambalaža ne smanjuje korišćenje plastike samo jednom – rePET pakovanja iz Kotányija takođe se mogu ponovo reciklirati. To znači da se materijal koji se koristi u našim pakovanjima može ponovo koristiti za izradu odeće ili rančeva.

To je samo jedna od mera koje preduzimamo da doprinesemo boljoj budućnosti. Više možete saznati u našem Izveštaju o održivosti.