Nachhaltigkeit Header

Održivost u kompaniji Kotányi – odgovornost je naša strast

Težimo da postavimo primer i sarađujemo sa zajednicom kako bismo budućim generacijama ostavili planetu koju i dalje vredi nastanjivati.

Naša strast – naša odgovornost

Začinsko bilje i začini su naša strast od 1881. godine. Zavisimo od dragocenih prirodnih resursa i postavili smo sebi jasan cilj: da kroz održivo delovanje ispunimo svoju odgovornost prema društvu i okruženju u kojem živimo, sa kojim živimo.

En Nhb Cover 720px

Naš Izveštaj o održivosti

Održivo delovanje za nas znači sprovođenje odgovorne prakse u procesima nabavke, logistike i proizvodnje, čime obezbeđujemo očuvanje biodiverziteta i zaštitu prirodnih resursa, doprinosimo smanjenju uticaja na klimatske uslove i osiguravamo dobre radne uslove u čitavom lancu snabdevanja. Procenu našeg izveštaja o održivosti uradila je kompanija Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, i potvrdila njegovu usaglašenost sa standardima Globalne inicijative za izveštavanje (engl. Global Reporting Initiative; GRI). Kompanija Kotányi je za ovaj izveštaj osvojila drugo mesto u kategoriji „Prvi izveštaj“ na dodeli Austrijskih nagrada za izveštaje o održivosti (ASRA).

Od njive do trpeze

Održivost počinje na početku lanca snabdevanja i nastavlja sve do kraja – od njive do trpeze.

Održivi dobavljači

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Oslanjamo se na dugoročna partnerstva i proverene dobavljače, tako da delimo istu viziju. Kada odaberemo nove strateške dobavljače, jedna od stavki koju proveravamo jeste da li mogu da dokažu usaglašenost sa ključnim kriterijumima SMETA koje vrednuje organizacija Sedex (The Supplier Ethical Data Exchange).

Dugoročno partnerstvo

Podrazumeva se da su svi naši postojeći dobavljači takođe prošli kroz strogu proceduru, kako bismo bili sigurni da primenjuju etički održive prakse poslovanja. Kodeks ponašanja dobavljača već dugi niz godina služi kao osnova za poslovni odnos sa našim dobavljačima.

Nachhaltigkeit Paprika FeldJoš 2014. godine pokrenuli smo veoma poseban i prestižan projekat kada smo počeli da uzgajamo Kotányi Premium začinsku papriku u Mađarskoj za mađarsko tržište.

Projekat do kog nam je stalo

U saradnji sa mađarskim zemljoradnicima iz regiona, oranice se obrađuju korišćenjem tradicionalnih metoda. Pravična zarada i usaglašenost sa našim strogim standardima kvaliteta neizostavni su deo našeg poslovanja.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Održive sirovine

Zadali smo sebi zadatak da sačuvamo sirovine i dragocene darove prirode onakvim kakvi jesu, kao i da svesno izbegavamo sirovine koje imaju štetan uticaj na životnu sredinu. Ne želimo da koristimo palmino ulje i uklonili smo ga iz svih proizvoda gde je to tehnički izvodljivo. Više od 99% naših proizvoda već ne sadrži palmino ulje. Svesni smo da možemo da učinimo više da bismo dostigli cilj i posvećeni smo nabavci palminog ulja isključivo iz odobrenih izvora (RSPO).

Održiva ambalaža

Pored efikasnog i odgovornog upravljanja sirovinama, težimo i smanjenju težine ambalaže, kako bismo smanjili količinu otpada. Želimo da se materijali koje koristimo, u budućnosti mnogo jednostavnije recikliraju. Naš mlin za začine se može odložiti u otpad za reciklažu stakla, uključujući i njegove delove koji nisu stakleni. Recikliranjem ambalaže preuzimate važnu ulogu u zaštiti klimatskih uslova, jer se reciklirano staklo često koristi za proizvodnju novog stakla. Prema Austria Glass Recycling, organizaciji za reciklažu stakla u Austriji, upotrebom samo 10% recikliranog stakla za proizvodnju novog stakla, potrošnja energije smanjuje se za 3%, a emisija CO2 za 7%. Odgovorno odlaganje iskorišćenih mlinova i teglica smanjuje emisiju CO2.

Da li ste znali...

da naš stakleni mlin za začine može da se reciklira i odloži sa otpadom za reciklažu stakla?

Gastro Repet Cb Nachhaltigkeit Rs Min

Pređite na 100% rePET

Prilagodili smo proizvodne procese tako da sada koristimo 100% rePET ambalažu za sve Kotányi doze, počevši od doza zapremine 400 ccm. Ovime se količina otpadne plastike svake godine smanjuje za oko 155 tona. PET se može reciklirati i ponovno koristiti kao rePET, čime smo načinili veliki korak ka našem cilju zaštite okoline primenom održive ambalaže.

Održiva proizvodnja

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Proizvodnja, skladištenje i transport hrane uvek podrazumevaju potrošnju energije i time i uticaj na životnu sredinu – mi nismo izuzetak. Svesni smo da uspeh kompanije zavisi od dostupnosti sirovina koje mogu uspevati samo u zdravoj životnoj sredini.

100% obnovljivi izvori energije

Sva naša električna energija dolazi iz obnovljivih izvora, a naš plan je da i sami počnemo da generišemo neki njen deo u budućnosti. Želimo da značajno smanjimo količinu električne energije koju kupujemo za sopstvene potrebe. Prvi veliki korak u tom pravcu jeste postavljanje našeg sopstvenog fotonaponskog sistema.

Održivost i zaposleni

Verujemo da su ljudi naša najveća vrednost. Čvrsto smo uvereni da uspeh možemo postići samo zajedništvom, negujući poverenje i međusobno uvažavanje. Najvažniji principi, stubovi našeg poslovanja, definisani su našim Kodeksom ponašanja.

Nachhaltigkeit Karriere