Pravna napomena

Kontakt podaci

KOTÁNYI d.o.o.
Savska cesta 116
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 6191 951
Adresa e-pošte: [email protected]

Rukovodstvo

Mag. Erwin Kotányi
Mag. Michael Rudel
Dr Manfred Skutzik

Podaci o kompaniji

Matični broj: FN 81156Y
UID broj: ATU19053208

Objavljivanje podataka u skladu sa paragrafom 25. austrijskog zakona o medijima

Vlasnik medija: Kotányi GmbH

Poslovna delatnost: Trgovina i proizvodnja začina i mešavina začina

Namena medija: Veb sajt i bilten koriste se za predstavljanje proizvoda i usluga kompanije i pružanje personalizovanih informacija korisnicima. Informacije i članci se stavljaju na raspolaganje besplatno i operater veb sajta ih može u bilo kom trenutku ukloniti. Iako su svi detalji pažljivo istraženi, ne može se garantovati potpuna tačnost. Zbog tehničke prirode interneta, ne može se preuzeti odgovornost za autentičnost, tačnost ili potpunost informacija pruženih na mreži. Ne preuzima se odgovornost za dostupnost ili funkcionisanje ove početne stranice ili njenog sadržaja. Isključuje se svaka odgovornost za štetu, neposrednu, posrednu ili drugu, koja nastane kao rezultat nedostupnosti podataka i informacija na ovoj početnoj stranici, u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, nezavisno od uzroka.

Sadržaj ovog veb sajta je zaštićen autorskim pravom. Informacije su namenjene isključivo za ličnu upotrebu. Zabranjeni su svaka buduća upotreba, naročito čuvanje u bazama podataka, bilo kakav oblik umnožavanja u komercijalne svrhe, kao i prenos informacija trećim stranama, uključujući delove ili revidirane verzije, bez saglasnosti kompanije Kotányi GmbH.

Lice odgovorno za sadržaj: Generalni direktor kompanije Kotányi GmbH, Mag. Erwin Kotányi

kreirao functn|