Izjava o zaštiti privatnosti

Ova izjava o zaštiti privatnosti pruža pregled načina na koji kompanija Kotányi obrađuje vaše podatke.

1. Informacije u skladu sa članom 13. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

Svrha ove izjave o zaštiti privatnosti jeste da vas informiše o svrsi, prirodi i obimu upotrebe vaših podataka, kao i o vašim pravima u pogledu tih podataka.

2. Kontrolor podataka

Kotányi GmbH („Kotányi“)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Austria
Tel: +43 (0) 2245 5300-1000
Faks: +43 (0) 2245 5300-1019
Adresa e-pošte: [email protected]

3. Svrha i pravni osnov za obradu

Podaci o ličnosti se obrađuju samo na pravnom osnovu vaše saglasnosti, postojećeg ugovora, zakonskih odredbi ili legitimnog interesa kompanije Kotányi.

Pored toga prikupljamo isključivo podatke o ličnosti koje izričito i dobrovoljno pružite; na primer, ako se prijavite za posao u našoj kompaniji putem portala za zapošljavanje ili se pretplatite na naš bilten.
Ovaj tip informacija koristimo samo za odgovarajuće svrhe i u skladu sa važećim zakonskim odredbama; svaka buduća upotreba obavlja se isključivo uz vašu saglasnost.

4. Skladištenje podataka

Kada pristupate našem veb sajtu, podaci se privremeno čuvaju na našem serveru radi bezbednosti podataka. Svaki zapis podataka čine sledeći elementi:

 • IP adresa krajnjeg uređaja.
 • Vremenska oznaka pristupa (datum, vreme).
 • Naziv zahtevane datoteke.
 • Tip uređaja koji se koristi.
 • Naziv pregledača koji se koristi.
 • Definisani jezik pregledača.
 • Naziv operativnog sistema koji se koristi.
 • Količina prenetih podatka.
 • Status pristupa (datoteka je preneta, datoteka nije pronađena itd.).
 • Naziv dobavljača internet usluga.
 • Sadržaj svih dovršenih obrazaca.

4.1 Pravni osnov

Podaci koji se evidentiraju pomažu nam da identifikujemo uzroke mogućih tehničkih problema prisustvo na internetu u tehničkom smislu i garantujemo bezbednost naše IT infrastrukture. Imamo legitimni interes za privremeno čuvanje podataka u skladu sa članom 6 (1) (f) uredbe GDPR.

Prikupljanje tih podataka je od ključne važnosti za funkcionisanje našeg veb sajta. Zbog toga posetioci veb sajta nemaju pravo na prigovor.

5. Bezbednost podataka i informacija

Vaši podaci se obrađuju isključivo u skladu sa sledećim tehničkim i organizacionim merama (član 32. uredbe GDPR):

 • Izjava o poverljivosti od svih zaposlenih.
 • Provere pristupa na više nivoa.
 • Provere potvrde identiteta korisnika na više nivoa.
 • Video nadzor.
 • Koncepti pojedinačne potvrde identiteta.
 • Šifrovana komunikacija putem protokola SSL.
 • Bezbedna IT infrastruktura.

6. Deljenje podataka

Vaši podaci se dele isključivo sa trećim stranama za sledeće svrhe:

 • Član 6 (1) (a) uredbe GDPR
 • Član 6 (1) (b) uredbe GDPR
 • Član 6 (1) (c) uredbe GDPR
 • Član 6 (1) (f) uredbe GDPR

7. Procedura prijavljivanja

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (EU GDPR) u meri u kojoj nam je to neophodno za donošenje odluke o uspostavljanju radnog odnosa. Pravni odnos za to predstavlja član 88 uredbe GDPR i, kada je primenljivo, član 6 (1) (b) uredbe GDPR u vezi sa izvršenjem ugovora ili koracima pre sklapanja ugovora.

Vaše lične podatke takođe možemo da obrađujemo ako je to neophodno za:
usklađivanje sa pravnim obavezama (član 6 (1) (c) uredbe GDPR) ili odbrana od
bilo kakvih pravnih postupaka koji se pokreću protiv nas. Pravnu osnovu za to predstavlja član 6st. (1) (f) uredbe GDPR. Na primer, legitimni interes može da predstavlja teret dokaza u postupcima u skladu sa nemačkim zakonom o jednakom tretmanu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Ako nam date izričit pristanak za obradu vaših ličnih podataka u određene svrhe, pravni osnov za tu obradu u skladu sa vašim pristankom postoji prema članu 6 st. (1) (a) uredbe GDPR. Nakon što date pristanak, možete da ga povučete u bilo kojem trenutku, uz buduće važenje (pogledajte odeljak 12).

Ako uspostavite radni odnosa sa nama, član 88 uredbe GDPR daje nam pravo da nastavimo da obrađujemo lične podatke koje smo već dobili od vas u svrhu tog odnosa i u meri koja je neophodna za održavanje ili prekidanje odnosa, odnosno za korišćenje ili sprovođenje prava i obaveza strane koja zastupa interese zaposlenih na osnovu zakona, ugovora o zaradi ili ugovora o pružanju usluga (kolektivni ugovor).

Podaci za čije ste pružanje dali pristanak čuvaće se u našoj bazi kandidata kako bismo naknadno mogli da vas obaveštavamo o novim prilikama za zaposlenje u kompaniji Kotányi, u slučaju da trenutno nije dostupna nijedna relevantna pozicija. Vaši podaci se za te svrhe čuvaju tokom perioda od šest meseci.  Ako se izričito slažete, taj period se može produžiti na 12 meseci.

7.1 „CVlizer“

Ako nam prijavu pošaljete u štampanom obliku (tj. ne pošaljete je elektronski), koristimo uslugu „CVlizer“ koju pruža kompanija JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Vienna, Austria („JoinVision“) i koja nam omogućava da brže obavljamo obradu.

7.1.1 Sporazum o obradi podataka

Podaci se obrađuju po zaključenju sporazuma o obradi podataka između kompanija Kotányi i JoinVision, u skladu sa članom 28 uredbe GDPR i prema odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

8. Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb sajtovi koje posećujete putem pretraživača čuvaju na krajnjem uređaju koji koristite. Te tekstualne datoteke mogu da se koriste da vas identifikuju ili analiziraju vaša interesovanja.

Nećemo postavljati nikakve funkcionalne, statističke niti marketinške kolačiće bez vašeg izričitog pristanka. Takođe možete prilagoditi željene postavke za kolačiće u podešavanjima pretraživača.

Dodatne informacije nalaze se na portalu Help (Pomoć) vašeg pretraživača.

8.1 Usercentrics platforma za upravljanje saglasnošću

Možete da odlučite koji kolačići će biti postavljeni na vaš uređaj pomoću platforma za upravljanje saglasnošću koju pruža kompanija Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Germany (https://usercentrics.com).

Svoju odluku takođe možete bilo kada da opozovete ili ponovo da razmotrite

Detaljne informacije o uslugama koje koristimo, kliknite na link „Postavke kolačića“ u dnu naše stranice ili kliknite ovde.

Pored tih informacija, sklopili smo sporazume o obradi podataka sa raznim dobavljačima usluga obrade podataka, u skladu sa članom 28 uredbe GDPR.

8.2 Dodatne mere za zaštitu privatnosti

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP anonimizacija

Ukoliko mi aktiviramo IP anonimizaciju na veb sajtu, kompanija Google će prvo ukloniti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije i drugim državama članicama iz Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa se šalje samo na server kompanije Google u SAD i uklanja tamo u izuzetnim slučajevima.

8.2.1.2 Sporazum o obradi podataka

Podaci se obrađuju po zaključenju sporazuma o obradi podataka između kompanija Kotányi i Google, u skladu sa članom 28 uredbe GDPR i prema odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

9. Bilten
Ako želite da se prijavite za korišćenje usluge dobijanja biltena kompanije Kotányi, zahtevamo najmanje e-adresu na koju biste želeli da se bilten šalje. Ostale informacije koriste se za prilagođavanje sadržaja biltena vama, kao i za olakšano dobijanje povratnih informacija. Koristimo metod dvostrukog davanja saglasnosti za prijave za bilten. Drugim rečima, bilten ćemo vam slati tek kada nam date e-adresu, a zatim potvrdite prijavu klikom na link koji ćemo vam poslati u e-poruci. Ovim načinom protvrde e-adrese, obezbeđujemo da samo stvarni korisnik prijavljene e-adrese dobije bilten u svoje e-sanduče. Potrebno je da vašu potvrdu na poslatu e-poruku dobijemo odmah, jer će u suprotnom vaša prijava i e-adresa biti izbrisane iz naše baze podataka. Dok ne primimo potvrdu, naša usluga biltena neće primati bilo kakve buduće poruke sa te e-adrese. U bilo kom trenutku možete otkazati prijavu za naše biltene.

Ako želite da otkažete prijavu, koristite kontakt podatke iz odeljka, „Kontrolor podataka“ da biste stupili u kontakt sa nama ili otkažite prijavu putem veze u dnu svakog biltena. Ako primate naše biltene, mi prikupljamo statističke podatke da bismo mogli da optimizujemo uslugu. Bilteni za koje ste prijavljeni i njihova upotreba dodeljuju se pojedinačnim korisnicima u okviru softvera za biltene.

9.1 Pravni osnov

Biltene šaljemo na osnovu člana 6 (1) (a), (f) uredbe GDPR i člana 7 uredbe GDPR.

9.2 „eyepin“

Za slanje biltena koristimo uslugu marketinga putem e-pošte kompanije eyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com, Billrothstraße 52, 1190 Vienna, Austria). E-adrese primalaca naših biltena, kao i drugi podaci koji su deo ove razmene, čuvaju se na serverima kompanije eyepin u Austriji. Kompanija eyepin obrađuje podatke isključivo u skladu sa svojom izjavom o privatnosti (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – dostupna je samo na nemačkom). Podaci o ličnosti se ne dele sa trećim stranama u svrhe oglašavanja, marketinga ili istraživanja tržišta.

9.2.1 Sporazum o obradi podataka

Podaci se obrađuju po zaključenju sporazuma o obradi podataka između kompanija Kotányi i eyepin, u skladu sa članom 28 uredbe GDPR i prema odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

10. Linkovi

Iako se linkovi koje vas vode do veb sajtova biraju i proveravaju s najvećom pažnjom, ne možemo da preuzmemo nikakvu odgovornost za sadržaj spoljnih povezanih veb sajtova.

11. Uzrasno ograničenje

Ni u kojim okolnostima ne obrađujemo podatke o ličnosti dece mlađe od 14 godina. Ako nemate dovoljan broj godina, uzdržite se od korišćenja naših usluga i zatražite pomoć od zakonskog staratelja.

12. Prava subjekta podataka

Uredba GDPR daje sledeća prava licima na koja se podaci odnose:

 • Pravo pristupa (član 15 uredbe GDPR)
 • Pravo na ispravku (član 16. uredbe GDPR).
 • Pravo na brisanje („Pravo da se bude zaboravljen“) (član 17. uredbe GDPR).
 • Pravo na ograničenje obrade (član 18. uredbe GDPR).
 • Pravo na prenosivost podataka (član 20. uredbe GDPR).
 • Pravo na prigovor (član 21. uredbe GDPR).
 • Pravo na povlačenje saglasnosti (član 7. stav 3. uredbe GDPR).
 • Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu (član 77. uredbe GDPR). Austrija: Austrijska Služba za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna

Ako imate opšte nedoumice u vezi sa zaštitom podataka ili ostvarenjem svojih prava, koristite kontakt podatke iz odeljka, „Kontrolor podataka“ da biste stupili u kontakt sa nama.

Budući da ne možemo da obradimo nijedan zahtev lica na koja se podaci odnose ako prethodno nisu uspešno obavljene provere identiteta, dostavite važeći obrazac ili zvanični dokument za identifikaciju sa fotografijom (pasoš, lična karta).