Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje prehľad o tom, ako spoločnosť Kotányi spracúva vaše údaje.

1. Informácie podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať vás o účele, povahe a rozsahu použitia vašich údajov, ako aj o vašich právach týkajúcich sa vašich údajov.

2. Prevádzkovateľ údajov

Kotányi GmbH („Kotányi“)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Telefón: +43 (0) 2245 5300-1000
Fax: +43 (0) 2245 5300-1019
E-mail: [email protected]

3. Účel a právny základ spracovania

Osobné údaje sa spracúvajú výlučne na právnom základe, ktorým sú váš súhlas, existujúca zmluva, zákonné ustanovenia alebo oprávnený záujem spoločnosti Kotányi.

Okrem toho zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré ste poskytli výslovne a dobrovoľne; napríklad ak sa u nás uchádzate o prácu prostredníctvom portálu na hľadanie zamestnania alebo sa prihlásite na odber nášho bulletinu.
Tento druh informácií používame iba na príslušné účely a v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami; akékoľvek iné použitie sa vykonáva iba s vaším súhlasom.

4. Ukladanie údajov

Pri vstupe na našu webovú stránku sa údaje dočasne ukladajú na náš server na účely zabezpečenia údajov. Každý údajový záznam obsahuje:

 • IP adresu koncového zariadenia
 • Časovú pečiatku prístupu (dátum, čas)
 • Názov požadovaného súboru
 • Typ použitého zariadenia
 • Názov použitého prehliadača
 • Definovaný jazyk prehliadača
 • Názov použitého operačného systému
 • Množstvo prenesených údajov
 • Stav prístupu (súbor prenesený, súbor nebol nájdený atď.)
 • Názov poskytovateľa internetu
 • Obsah všetkých vyplnených formulárov

4.1 Právny základ

Zaznamenané údaje nám pomáhajú identifikovať príčiny možných technických problémov, optimalizovať našu prítomnosť na internete z technického hľadiska a zaručiť bezpečnosť našej IT infraštruktúry. Máme oprávnený záujem o dočasné uloženie týchto údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Návštevníci webovej stránky preto nemajú právo namietať.

5. Bezpečnosť údajov a informácií

Vaše údaje sa spracúvajú výlučne na základe nasledujúcich technických a organizačných opatrení (článok 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)):

 • Vyhlásenie o dôvernosti všetkých zamestnancov
 • Viacúrovňové kontroly prístupu
 • Viacúrovňové kontroly autentifikácie používateľov
 • Video-kamerové monitorovanie
 • Individuálne koncepcie autorizácie
 • Šifrovaná komunikácia cez SSL
 • Bezpečná IT infraštruktúra

6. Zdieľanie údajov

Vaše údaje sú zdieľané s tretími stranami iba na nasledujúce účely:

 • článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

7. Postup pri podávaní žiadosti

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (EÚ GDPR) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sme sa mohli rozhodnúť, či s vami nadviažeme pracovný pomer. Právnym základom je článok 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorý sa týka výkonu zmluvy alebo krokov pred uzavretím zmluvy.

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)) alebo na obranu proti akýmkoľvek právnym nárokom uplatňovaným voči nám. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Legitímnym záujmom môže byť napríklad dôkazné bremeno v konaniach podľa nemeckého zákona o rovnakom zaobchádzaní (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz — AGG). Ak nám dáte výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na konkrétne účely, existuje právny základ pre toto spracúvanie na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Po udelení môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou (pozri odsek 12).

Ak s nami uzavriete pracovnoprávny vzťah, článok 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nám dáva právo pokračovať v spracúvaní osobných údajov, ktoré sme od vás už dostali, na účely tohto vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na výkon alebo ukončenie vzťahu alebo na výkon práv a povinností strany zastupujúcej záujmy zamestnancov na základe zákona, dohody o mzdách, prípadne prevádzkovej dohody alebo pracovnej zmluvy (kolektívna zmluva).

Údaje sprístupnené na základe vášho súhlasu budú uložené v našich databázach uchádzačov, aby sme vás mohli neskôr informovať o nových pracovných príležitostiach v spoločnosti Kotányi, ak momentálne nie je k dispozícii žiadna relevantná pracovná pozícia. Vaše údaje budú na tento účel uchované po dobu šiestich mesiacov. Ak výslovne súhlasíte, môže sa lehota predĺžiť na 12 mesiacov.

7.1 „CVlizer“

Ak nám pošlete svoju žiadosť v tlačenej podobe (t. j. nie elektronicky), používame službu „CVlizer“ poskytovanú spoločnosťou JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Viedeň, Rakúsko („JoinVision“), aby sme túto žiadosť mohli rýchlejšie spracovať.

7.1.1 Dohoda o spracovaní údajov

Údaje sa spracúvajú po uzavretí dohody o spracovaní údajov medzi spoločnosťou Kotányi a spoločnosťou JoinVision podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam.

8. Súbory „cookie“

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré ukladajú webové stránky navštívené na vašom koncovom zariadení, ktoré používate, prostredníctvom vášho prehliadača. Tieto textové súbory je možné použiť na vašu identifikáciu alebo analýzu vášho správania.

Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme umiestňovať žiadne funkčné, štatistické ani marketingové súbory „cookie“. Preferencie pre súbory cookie môžete tiež upraviť v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Ďalšie informácie nájdete na portáli pomocníka vášho prehliadača.

8.1 Platforma na správu súhlasu Usercentrics

Môžete sa rozhodnúť, ktoré súbory „cookie“ sa umiestnia na vaše koncové zariadenie pomocou platformy na správu súhlasu, ktorú poskytuje spoločnosť Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko (https://usercentrics.com).

Svoje rozhodnutie môžete tiež kedykoľvek odvolať alebo prehodnotiť.

Podrobné informácie o službách, ktoré používame, získate kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ v dolnej časti našej stránky alebo kliknutím sem.

Okrem týchto informácií sme uzavreli dohody o spracovaní údajov s rôznymi poskytovateľmi služieb spracovania údajov podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

8.2 Ďalšie opatrenia na ochranu vášho súkromia

8.2.1 Google

8.2.1.1 Anonymizácia IP adries

Ak na tejto webovej stránke aktivujeme anonymizáciu IP adries, spoločnosť Google najskôr odstráni vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie a v ďalších členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá IP adresa sa odošle na server Google v USA a odstráni sa tam iba vo výnimočných prípadoch.

8.2.1.2 Dohoda o spracovaní údajov

Údaje sa spracúvajú po uzavretí dohody o spracovaní údajov medzi spoločnosťou Kotányi a spoločnosťou Google podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam.

9. Bulletin

Ak sa chcete prihlásiť na odber bulletinu spoločnosti Kotányi, požadujeme minimálne e-mailovú adresu, na ktorú chcete bulletin dostávať. Ďalšie informácie sa používajú na prispôsobenie bulletinu alebo na umožnenie odosielania pripomienok. Na prihlásenie na odber bulletinu používame metódu dvojitého potvrdenia súhlasu. Inými slovami, bulletiny vám budeme zasielať, až keď nám poskytnete svoju e-mailovú adresu a následne potvrdíte svoj odber kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý vám pošleme. Cieľom tejto metódy je, aby sa na odber bulletinovej služby mohol prihlásiť iba skutočný používateľ s uvedenou e-mailovou adresou. Vaše potvrdenie musí byť prijaté čo najskôr po odoslaní e-mailu, v opačnom prípade budú váš odber a e-mailová adresa odstránené z našej databázy. Kým nedostaneme vaše potvrdenie, naša služba posielania bulletinu neprijme z tejto e-mailovej adresy žiadne ďalšie správy. Prihlásenie na odber našich bulletinov môžete kedykoľvek zrušiť.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov v odseku „Prevádzkovateľ údajov“ alebo môžete zrušiť prihlásenie na odber prostredníctvom prepojenia v dolnej časti každého bulletinu. Ak dostávate naše bulletiny, zhromažďujeme štatistické údaje, ktoré nám umožňujú optimalizovať službu. Bulletiny, na odber ktorých ste prihlásený/-á, a ich použitie sú priradené každému zákazníkovi v rámci softvéru na správu bulletinov.

9.1 Právny základ

Bulletiny posielame na základe článku 6 ods. 1 písm. a), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a článku 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

9.2 „eyepin“

Na posielanie našich bulletinov používame službu e-mailového marketingu spoločnosti eyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com), Billrothstraße 52, 1190 Viedeň, Rakúsko). E-mailové adresy príjemcov našich bulletinov, ako aj ďalšie údaje uvedené v týchto informáciách sú uložené na serveroch spoločnosti eyepin v Rakúsku. Spoločnosť eyepin spracúva údaje výlučne v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – k dispozícii iba v nemčine). Osobné údaje sa nezdieľajú s tretími stranami na reklamné, marketingové účely alebo účely výskumu trhu.

9.2.1 Dohoda o spracovaní údajov

Údaje sa spracúvajú po uzavretí dohody o spracovaní údajov medzi spoločnosťou Kotányi a spoločnosťou eyepin podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam.

10. Prepojenia

Aj napriek tomu, že prepojenia, ktoré vás presmerujú na iné webové stránky, vyberáme a kontrolujeme s najväčšou opatrnosťou, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok tretích strán.

11. Veková hranica

Osobné údaje detí mladších ako 14 rokov za žiadnych okolností nespracovávame. Ak ste ešte nedovŕšili minimálny vek, nepoužívajte, prosím, naše služby a požiadajte o pomoc svojho zákonného zástupcu.

12. Práva dotknutej osoby

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) poskytuje dotknutým osobám nasledujúce práva:

  • Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
  • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (článok 17 GDPR)
  • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
  • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
  • Právo namietať (článok 21 GDPR)
  • Právo odvolania súhlasu (článok 7 ods. 3 GDPR)
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR)

Rakúsko: Rakúsky úrad na ochranu údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň

Ak máte všeobecné obavy týkajúce sa ochrany údajov alebo uplatňovania vašich práv, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov v odseku „Prevádzkovateľ údajov“.

Keďže nemôžeme spracovať žiadne žiadosti dotknutých osôb, pokiaľ predtým nebolo úspešne dokončené overenie totožnosti, predložte platný úradný identifikačný doklad s fotografiou (pas, doklad totožnosti).