Právne oznámenie

Kontaktné informácie

Johann Kotányi s.r.o.
Dunajská 32
81108 Bratislava

Tel.: +421 2 5292 2737
Fax: +421 2 5292 2738
E-mail: [email protected]

Vedenie podniku

Mag. Erwin Kotányi
Mag. Michael Rudel
Dr. Manfred Skutzik

Informácie o spoločnosti

Identifikačné číslo: FN 81156Y
Registračný súd: Krajský súd Korneuburg
Identifikačné číslo DPH: ATU19053208
Členstvo v hospodárskej komore: Hospodárska komora Rakúska (WKO)

Zverejnenie v súlade s odsekom 25 rakúskeho zákona o médiách

Majiteľ média: Kotányi GmbH

Predmet činnosti: Výroba a obchod s korením a koreninovými zmesami

Účel médií: Webová stránka a bulletin sa používajú na prezentáciu produktov a služieb spoločnosti a na poskytovanie prispôsobených informácií používateľom. Informácie a články sú sprístupnené bezplatne a prevádzkovateľ webových stránok ich môže kedykoľvek odstrániť. Aj napriek tomu, že sú všetky podrobnosti starostlivo preskúmané, nie je možné zaručiť úplnú presnosť. Z dôvodu technickej povahy internetu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za pravosť, presnosť alebo úplnosť informácií poskytovaných online. Za dostupnosť alebo fungovanie tejto domovskej stránky alebo jej obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Akákoľvek zodpovednosť za škody – priame, nepriame alebo iné – vyplývajúce z použitia alebo nedostupnosti údajov a informácií na tejto domovskej stránke je vylúčená, pokiaľ je to právne prípustné bez ohľadu na príčinu.

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Informácie sú určené iba na osobné použitie. Akékoľvek iné použitie, najmä ukladanie do databáz, duplikovanie a akákoľvek forma komerčného použitia, ako aj odovzdávanie informácií tretím stranám – vrátane ich častí alebo v ich revidovanej podobe – je bez súhlasu spoločnosti Kotányi GmbH zakázané.

Osoba zodpovedná za obsah: výkonný riaditeľ spoločnosti Kotányi GmbH, Mag. Erwin Kotányi

vyvinuté pomocou funkcie|