Paprikapflanze wird gehalten

Vynikajúca kvalita a bezpečnosť sú dôvodmi, prečo to všetko robíme

Bezpečnosť a kvalita potravín sú naše najvyššie priority. Každý deň tvrdo pracujeme na ich zabezpečení – bez kompromisov.

Čisté a prirodzené

Naše prírodné bylinky a koreniny nevyžadujú žiadne umelé farbivá ani umelé arómy, aby rozvinuli svoju intenzívnu chuť, prirodzenú farbu a typickú vôňu, a určite nevyžadujú žiadne pridanie zvýrazňovačov chuti.

Qualitaet Oregano

Čisté a prirodzené

Sme presvedčení, že kvalita použitých surovín je rozhodujúcim faktorom pri výrobe kvalitných výrobkov. Kvalita začína výberom najlepších dodávateľov surovín. Prísny postup pri výbere a schvaľovaní nových dodávateľov a dlhoročné partnerstvá sú najlepším základom pre spoluprácu, ktorej môžeme dôverovať. Naša stratégia zahŕňa udržiavanie vzťahov s našimi dodávateľmi prostredníctvom pravidelných auditov v závodoch a prípadných nápravných opatrení, ktoré z týchto auditov vyplynú. Udržateľnosť je dôležitým kritériom v každej fáze procesu obstarávania.

Pokiaľ ide o kvalitu, nenechávame nič na náhodu

Vykonávame kontroly s cieľom vylúčiť prítomnosť rezíduí pesticídov a kontaminantov. Veľký dôraz kladieme na to, aby náš tovar pochádzal z čo najmenej znečistených regiónov. Naše suroviny prechádzajú komplexnými mikrobiologickými testami; v niektorých prípadoch ich sterilizujeme parou na základe posúdenia rizík. Naše desaťročia skúseností sú nevyhnutné, pokiaľ ide o posudzovanie našich surovín z hľadiska zmyslov. Skúmame ich vôňu, ochutnávame, ohmatávame a posudzujeme ich vizuálny vzhľad na základe vopred poskytnutých reprezentatívnych vzoriek. Suroviny, ktoré nespĺňajú naše požiadavky, sa nedodávajú, čo zabraňuje zbytočnému znečisťovaniu životného prostredia, ktoré by vzniklo v dôsledku zbytočnej prepravy.

Všetky prichádzajúce suroviny sú na základe našich prísnych kvalitatívnych požiadaviek testované interne, ako aj externe, a to akreditovaným skúšobným laboratóriom.

Qualitaet Verpflichtet Gefaess Glas

Vaša dôvera je v našich rukách

Keď k nám tovar dorazí, kontrolujeme jeho čistotu, aby sme vylúčili prítomnosť nežiaducich prísad, ako sú napríklad olivové listy v oregane. Preskúmali sme náš dodávateľský reťazec, aby sme identifikovali riziká podvodov týkajúcich sa potravín. Vykonávame chemické testy na zistenie obsahu esenciálnych olejov. Tieto závisia od rôznych faktorov vrátane geografického pôvodu, odrody a výrobného procesu. Stanovujeme prísne kritériá kvality, pretože vieme, že vysoký obsah esenciálnych olejov znamená intenzívnejšiu chuť. Naše normy kvality tiež vylučujú použitie geneticky modifikovaných potravín v našich produktoch; v maximálnej možnej miere používame iba prírodné suroviny.

Certifikované štátnymi autorizovanými orgánmi

Keď sľubujeme najvyššiu kvalitu, vždy dodržíme svoje slovo. Náš celopodnikový systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín je založený na požiadavkách potravinárskeho priemyslu, ako aj na vysokých požiadavkách noriem ISO 9001:2015 a IFS Food 6.1. Časť nášho sortimentu je certifikovaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/848.

Gewürzmühlen

Quality