Nachhaltigkeit Header

Udržateľnosť v spoločnosti Kotányi – zodpovednosť je našou vášňou

Chceme ísť príkladom a spoločne s našou komunitou zanechať ďalším generáciám planétu, ktorá stojí za to.

Naša vášeň – naša zodpovednosť

Byliny a koreniny sú našou vášňou od roku 1881. Spoliehame na cenné prírodné zdroje a stanovili sme si jasný cieľ: prostredníctvom udržateľných opatrení si chceme splniť svoju zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu, v ktorom žijeme.

Nachhaltigkeit Cover Nh Bericht

Naša správa o udržateľnosti

Pod pojmom udržateľné konanie rozumieme zodpovedné postupy obstarávania a udržateľné logistické a výrobné procesy, ktoré pomáhajú chrániť biodiverzitu a klímu, zachovávať zdroje a zabezpečovať dôstojné pracovné podmienky v celom dodávateľskom reťazci. Naša správa o udržateľnosti bola preskúmaná spoločnosťou Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, ktorá zistila, že je v súlade s normami GRI. Vďaka tejto správe obsadila spoločnosť Kotányi druhé miesto v kategórii „Prvá správa“ Rakúskej ceny za správu o udržateľnom rozvoji (ASRA).

Z farmy na stôl

Pokiaľ ide o nás, udržateľnosť začína na začiatku dodávateľského reťazca a pokračuje až do konca –⁠ z farmy na stôl.

Udržateľní dodávatelia

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Spoliehame sa na dlhoročné partnerstvá a overených dodávateľov –⁠ vďaka tomu sme všetci na rovnakej vlnovej dĺžke. Jednou z vecí, ktoré overujeme pri schvaľovaní nových strategických dodávateľov je, či môžu preukázať splnenie základných kritérií štandardov Sedex SMETA.

Dlhodobé partnerstvo

Je samozrejmé, že naši súčasní dodávatelia tiež prešli prísnym schvaľovacím procesom, v rámci ktorého zabezpečujeme etickú udržateľnosť ich postupov. Náš Kódex správania dodávateľov (v nemčine) slúži mnoho rokov ako základ našich obchodných vzťahov s dodávateľmi.

Nachhaltigkeit Paprika FeldV roku 2014 sme spustili veľmi špeciálny a prestížny projekt, v rámci ktorého sme v Maďarsku začali pestovať Kotányi papriku Premium pre maďarský trh.

Projekt blízky nášmu srdcu

V spolupráci s maďarskými farmármi z regiónu sa polia ležiace úhorom spravujú tradičnými metódami. Spravodlivé odmeňovanie a dodržiavanie našich prísnych štandardov kvality sú pre nás samozrejmosťou.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Udržateľné suroviny

Dali sme si za úlohu chrániť naše suroviny ako drahocenné dary prírody a vedome sa vyhýbať surovinám, ktoré majú nepriaznivý vplyv na naše životné prostredie. Nechceme používať palmový olej a odstránili sme ho z každého produktu, kde je to technicky možné. Viac ako 99 % našich produktov už neobsahuje žiadny palmový olej. Sme si vedomí, že na dosiahnutie nášho cieľa môžeme urobiť viac, a preto sme sa zaviazali, že palmový olej budeme získavať iba z certifikovaných zdrojov (RSPO).

Bio bylinky a koreniny

Okrem byliniek a korenín pestovaných konvenčnými metódami ponúkame aj bio verzie – a zaručujeme, že bio skutočne znamená bio. Naše produkty podliehajú neustálym kontrolám zo strany Austria Bio Garantie, nášho kontrolného orgánu pre bio potraviny.

Udržateľné obaly

Okrem efektívneho a zodpovedného zaobchádzania so surovinami sa zameriavame aj na znižovanie hmotnosti našich obalových materiálov s cieľom znížiť celkové množstvá odpadu. Chceme tiež, aby sa materiály, ktoré používame, dali v budúcnosti oveľa jednoduchšie recyklovať. Náš mlynček na korenie môžete recyklovať spolu so skleným odpadom – vrátane vrchnej časti a veka. Recykláciou obalov zohrávate dôležitú rolu pri ochrane klímy, pretože recyklované sklo sa často používa na výrobu nového skla. Podľa spoločnosti Austria Glass Recycling každých 10 % recyklovaného skla použitého na výrobu nového skla znižuje spotrebu energie o 3 % a emisie CO2 o 7 %. Zodpovedná likvidácia použitých mlynčekov a nádob znižuje celkové emisie CO2.

Viete, že...

náš sklenený mlynček na korenie je vhodný na recykláciu a je možné ho recyklovať spolu s iným skleným odpadom?

Udržateľná výroba

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Výroba, skladovanie a preprava potravín vždy spotrebováva energiu a vytvára emisie, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie – ani my nie sme výnimkou. Sme si vedomí, že úspech nášho podnikania závisí od dostupnosti surovín, ktorým sa môže dariť iba v zdravom prostredí.

100 % ekologická elektrická energia

Všetka naša elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov – a naším plánom je začať si v budúcnosti vyrábať časť elektriny sami. Chceme výrazne znížiť množstvo elektriny, ktoré nakupujeme, aby sme pokryli naše požiadavky. Prvým veľkým krokom v tomto smere je inštalácia nášho vlastného fotovoltaického systému.

Udržateľnosť a zamestnanci

Veríme, že na ľuďoch záleží. Sme pevne presvedčení, že môžeme byť úspešní iba vtedy, ak sa navzájom rešpektujeme a vážime si jeden druhého. Najdôležitejšie zásady, z ktorých vychádza naša práca, sú stanovené v našom Kódexe správania.

Nachhaltigkeit Karriere