Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji zawierają przegląd sposobu przetwarzania danych przez firmę Kotányi.

1. Informacje zgodnie z art. 13 RODO

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie użytkownika o celu, naturze i zakresie wykorzystania jego danych, a także o prawach dotyczących tych danych.

2. Administrator danych

Kotányi GmbH (“Kotányi”)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Austria
Tel.: +43 (0) 2245 5300-1000 +48 22 598 01 80
Faks: +43 (0) 2245 5300-1019
E-mail: [email protected] Inspektor Danych Osobowych [email protected]

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnej, jaką jest zgoda użytkownika, zawarta umowa, przepisy prawna lub uzasadniony interes firmy Kotányi.

Ponadto zbieramy wyłącznie dane osobowe, które zostały podane przez użytkownika jawnie i dobrowolnie. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik ubiegał się o pracę w naszej firmie za pośrednictwem portalu kariery lub subskrybuje nasz biuletyn.
Tego typu informacje wykorzystujemy wyłącznie do odpowiednich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dalsze korzystanie z nich odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

4. Przechowywanie danych

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej dane są tymczasowo przechowywane na serwerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Każdy rekord danych zawiera następujące informacje:

 • Adres IP urządzenia końcowego.
 • Znacznik dostępu czasu (data, godzina).
 • Nazwa żądanego pliku.
 • Typ używanego urządzenia.
 • Nazwa używanej przeglądarki.
 • Zdefiniowany język przeglądarki.
 • Nazwa używanego systemu operacyjnego.
 • Ilość przesłanych danych.
 • Stan dostępu (plik przesłany, plik nieodnaleziony itd.).
 • Nazwa dostawcy usług internetowych.
 • Zawartość wypełnionych formularzy.

4.1 Podstawa prawna

Zapisywane dane pomagają nam w identyfikacji przyczyn potencjalnych problemów technicznych, optymalizacji naszej obecności w Internecie pod względem technicznym oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszej infrastruktury IT. Istnieją uzasadnione powody do tymczasowego przechowywania danych zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Gromadzenie tych danych jest niezbędne do działania naszej strony internetowej. Osoby odwiedzające stronę internetową nie mają zatem prawa do odmowy.

5. Bezpieczeństwo danych i informacji

Dane są przetwarzane wyłącznie z zastrzeżeniem następujących środków technicznych i organizacyjnych (art. 32 RODO):

 • Oświadczenie o zachowaniu poufności przez wszystkich pracowników..
 • Wielopoziomowa kontrola dostępu.
 • Wielopoziomowa kontrola uwierzytelniania użytkowników.
 • Wideomonitoring.
 • Indywidualne koncepcje autoryzacji.
 • Szyfrowanie komunikacji za pośrednictwem protokołu SSL.
 • Bezpieczna infrastruktura IT.

6. Udostępnianie danych

Dane użytkownika są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w następujących celach:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

7. Procedura stosowania

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej, w sprawie ochrony danych (RODO), w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas decyzji o ustanowieniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi art. 88 RODO oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 (1) (b) RODO w odniesieniu do wykonania umowy lub kroków poprzedzających wykonanie umowy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym (art. 6 (1) (c) RODO) albo do obrony przeciwko wszelkim roszczeniom prawnym wobec nas. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. (1) (f) RODO. Uzasadniony interes mógłby, na przykład, stanowić ciężar dowodu w
postępowaniu zgodnie z niemiecką ustawą o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Jeśli otrzymamy wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, podstawa prawna przetwarzania danych z zastrzeżeniem zgody użytkownika jest podana zgodnie z art. 6 ust. (1) (a) RODO. Po otrzymaniu zgody można ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości (patrz punkt 12).

W przypadku nawiązania z nami stosunku pracy:
artykuł 88 RODO daje nam prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy w związku z tą relacją, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania lub rozwiązania stosunku pracy, wykonania lub dopełnienia praw i obowiązków strony reprezentującej interesy pracowników w oparciu o prawo, umowę płacową lub umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług (zgoda zbiorowa).

Dane udostępnione za zgodą użytkownika będą przechowywane w naszej bazie danych kandydatów, abyśmy w przyszłości mogli informować o nowych możliwościach rozwoju zawodowego w Kotányi, jeżeli obecnie odpowiednie stanowisko nie jest dostępne. Dane użytkownika będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.
Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, okres ten może zostać przedłużony do 12 miesięcy.

7.1 „CVlizer”

Jeśli użytkownik prześle nam wniosek w formie papierowej (tj. nie w formie elektronicznej), korzystamy z usługi „CVlizer” firmy JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Vienna, Austria („JoinVision”), aby umożliwić nam przetwarzanie z większą prędkością.

7.1.1 Umowa dotycząca przetwarzania danych

Dane są przetwarzane po zawarciu porozumienia w sprawie przetwarzania danych między Kotányi i JoinVision na mocy art. 28 RODO i z zastrzeżeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

8. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez witryny internetowe odwiedzane na urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki. Te pliki tekstowe mogą służyć do identyfikacji użytkownika lub analizy jego zachowania.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie będziemy umieszczać żadnych funkcjonalnych, statystycznych ani marketingowych plików cookie. Preferencje plików cookie można również dostosować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Na naszych stronach używamy następujących kategorii plików cookie:

8.1 Platforma zarządzania zgodą Usercentrics

Użytkownik może zdecydować, które pliki cookie są umieszczane w urządzeniu końcowym, korzystając z platformy zarządzania zgodą udostępnianej przez Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Niemcy (https://usercentrics.com).

W każdej chwili można cofnąć lub zmienić decyzję.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usług, z których korzystamy, kliknij link „Ustawienia plików cookie” znajdujący się u dołu naszej strony lub kliknij tutaj.

Oprócz tych informacji zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych z różnymi dostawcami usług przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO.

8.2 Dalsze środki ochrony prywatności

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP — Anonimizacja

Jeżeli na tej stronie internetowej zostanie uruchomiona aplikacja anonimizacji IP, Google najpierw usunie Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach członkowskich Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i usunięty w wyjątkowych przypadkach.

8.2.1.2 Umowa dotycząca przetwarzania danych

Dane są przetwarzane po zawarciu umowy o przetwarzaniu danych między Kotányi a Google zgodnie z art. 28 RODO i z zastrzeżeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

9. Biuletyn

W przypadku subskrypcji biuletynu Kotányi wymagany jest przynajmniej adres e-mail, na który ma być wysyłany biuletyn. Pozostałe informacje służą do dostosowania biuletynu do potrzeb użytkownika lub do ułatwienia przekazywania informacji zwrotnych. W przypadku subskrypcji biuletynu korzystamy z metody podwójnej rejestracji. Innymi słowy, biuletyny będziemy wysyłać tylko po otrzymaniu Twojego adresu e-mail, a następnie potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku w wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Robimy to, aby tylko prawowity użytkownik podanego adresu e-mail mógł subskrybować biuletyn. Twoje potwierdzenie należy odesłać natychmiast po otrzymaniu wiadomości e-mail. W przeciwnym razie subskrypcja i adres e-mail zostaną usunięte z naszej bazy danych. Do czasu otrzymania potwierdzenia nie będziemy akceptować dalszych wiadomości z tego adresu e-mail. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów.

Aby zrezygnować z subskrypcji, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w części „Administrator danych”, aby skontaktować się z nami, albo anulować subskrypcję, klikając łącze znajdujące się u dołu każdego biuletynu.
W przypadku otrzymania naszych biuletynów zbieramy dane statystyczne, które umożliwią nam zoptymalizowanie usług. Biuletyny, które subskrybujesz, oraz ich wykorzystanie są przypisywane każdemu klientowi w ramach oprogramowania biuletynu.

9.1 Podstawa prawna

Biuletyny są wysyłane na podstawie art. 6 (1) (a), (f) RODO i art. 7 RODO.

9.2 „eyepin”

Do rozsyłania biuletynów korzystamy z usługi marketingu e-mail firmy eyepin GmbH („eyepin”) (https://www.eyepin.com, Billrothstraße 52, 1190 Vienna, Austria). Adresy e-mail odbiorców naszego biuletynu, jak również inne dane określone w części są przechowywane na serwerach eyepin w Austrii. eyepin przetwarza dane wyłącznie zgodnie ze swoim oświadczeniem o ochronie prywatności (https://www.eyepin.com/de/datenschutz — dostępne tylko w języku niemieckim). Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim do celów reklamowych, marketingowych ani badań rynkowych.

9.2.1 Umowa dotycząca przetwarzania danych

Dane są przetwarzane po zawarciu porozumienia w sprawie przetwarzania danych między Kotányi a eyepin zgodnie z art. 28 RODO i z zastrzeżeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

10. Łącza

Mimo, że łącza przekierowujące użytkownika na inne witryny są wybierane i sprawdzane z największą starannością, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za zawartość powiązanych witryn zewnętrznych.

11. Ograniczenia wiekowe

W żadnym wypadku nie przetwarzamy danych osobowych dzieci poniżej 14 roku życia. Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze minimalnego wieku, nie może korzystać z naszych usług i musi poprosić o pomoc swojego opiekuna prawnego.

12. Prawa podmiotu danych

RODO przyznaje następujące prawa podmiotom danych:

 • Prawo do dostępu (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 3 RODO).
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
  Austria: Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna

Jeśli użytkownik ma ogólne obawy dotyczące ochrony danych lub korzystania z praw, powinien skorzystać z danych kontaktowych podanych w części „Administrator danych”, aby skontaktować się z nami.

Jako że nie możemy przetworzyć żadnych wniosków od osób, których dane dotyczą, chyba że wcześniej pomyślnie przeprowadzono weryfikację tożsamości, należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dokument tożsamości).