Nachhaltigkeit Header

Zrównoważony rozwój w Kotányi — odpowiedzialność to nasza pasja

Pragniemy dawać przykład i współpracować z naszą społecznością, aby pozostawić przyszłym pokoleniom planetę, na której wciąż warto żyć.

Nasza pasja — nasza odpowiedzialność

Zioła i przyprawy są naszą pasją od 1881 roku. Zależymy od cennych zasobów natury i wyznaczyliśmy sobie jasny cel: chcemy spełnić nasz obowiązek wobec społeczeństwa i środowiska dzięki zrównoważonym działaniom.

En Nhb Cover 720px

Nasz raport dot. zrównoważonego rozwoju

Działanie w sposób zrównoważony rozumiemy jako odpowiedzialne praktyki w zakresie zamówień oraz zrównoważoną logistykę i procesy produkcyjne, które pomagają zachować różnorodność biologiczną, pielęgnować zasoby, chronić klimat i zapewnić przyzwoite warunki pracy na długości całego łańcucha dostaw. Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju został poddany audytowi przez firmę Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH i został uznany za zgodny ze standardami GRI. Raport ten wywalczył drugie miejsce dla Kotányi w kategorii „First Report” – austriackiej nagrody za raportowanie zrównoważonego rozwoju (ASRA).

Od pola do stołu

Dla nas zrównoważony rozwój zaczyna się na początku łańcucha dostaw i trwa aż do jego końca — od pola aż po stół.

Dostawcy przestrzegający zasad zrównoważonego rozwoju

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Polegamy na długoletnim partnerstwie i sprawdzonych dostawcach — wszyscy podążamy w tym samym kierunku. Przy zatwierdzeniu nowych dostawców strategicznych, sprawdzanych czy mogą oni udowodnić swoją zgodność z podstawowymi kryteriami Sedex SMETA.

Długoterminowe partnerstwo

Nasi dotychczasowi dostawcy przechodzą ścisłą procedurę zatwierdzania, w ramach której upewniamy się, że ich praktyki są zgodne z etycznymi normami zrównoważonego rozwoju. Nasz Kodeks postępowania od wielu lat stanowi podstawę naszych relacji biznesowych z dostawcami.

Nachhaltigkeit Paprika FeldW 2014 roku uruchomiliśmy specjalny, prestiżowy projekt — zaczęliśmy na Węgrzech uprawiać paprykę Kotányi Premium przeznaczoną na rynek węgierski.

Projekt bliski naszym sercom

We współpracy z węgierskimi rolnikami z regionu, nieużytki rolne zagospodarowywane są przy użyciu tradycyjnych metod. Uczciwa płaca i przestrzeganie surowych standardów jakości to dla nas oczywistość.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Zrównoważone surowce

Postawiliśmy sobie za cel traktowanie naszych surowców, jako cennych darów natury, a także świadome unikanie tych, które mają szkodliwy wpływ na środowisko. Nie chcemy używać oleju palmowego i usunęliśmy go z każdego produktu, w którym jest to technicznie wykonalne. Ponad 99% naszych produktów nie zawiera oleju palmowego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy zrobić więcej, aby osiągnąć nasz cel, i jesteśmy zaangażowani w pozyskiwanie oleju palmowego wyłącznie z certyfikowanych źródeł (RSPO).

Ekologiczne opakowania

Oprócz efektywnego i odpowiedzialnego obchodzenia się z surowcami dążymy również do zmniejszenia masy naszych opakowań w celu ograniczenia ilości odpadów. Chcemy, aby wykorzystywane przez nas materiały w przyszłości można było znacznie łatwiej poddać recyklingowi. Nasz młynek do przypraw można oddać do recyklingu szkła – łącznie z górną częścią i wieczkiem. Recykling opakowań odgrywa ważną rolę w ochronie klimatu, ponieważ szkło pochodzące z recyklingu jest często wykorzystywane do produkcji nowego szkła. Według danych organizacji Austria Glass Recycling, każde 10% szkła pochodzącego z recyklingu używane do produkcji nowego szkła zmniejsza zużycie energii o 3% oraz emisję CO2 o 7%. Utylizacja zużytych młynków i słojów, redukuje emisję CO2.

Czy wiesz, że...

nasz szklany młynek do przypraw nadaje się do recyklingu i można go zutylizować wraz z resztą szkła przeznaczonego do przetworzenia?

Gastro Repet Cb Nachhaltigkeit Pl Min

Zmiana na 100% rePET

Dostosowaliśmy nasze procesy produkcyjne i teraz używamy opakowań w 100% rePET dla wszystkich słojów Kotányi, zaczynając od 400 ml. Zmniejsza to ilość marnowanego plastiku o około 155 ton rocznie. PET można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać jako rePET, co przybliża nas do naszego celu, jakim jest ochrona środowiska poprzez zrównoważone opakowania.

Zrównoważona produkcja

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Produkcja, przechowywanie i transport żywności zawsze pochłaniają duże zużycie energii i generują emisję, przez co mają wpływ na nasze środowisko. Nie jesteśmy tu wyjątkiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sukces naszej firmy zależy od dostępności surowców, które mogą dobrze rosnąć wyłącznie w zdrowym środowisku.

100% ekologicznej energii elektrycznej

Cała nasza energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych — planujemy rozpoczęcie generowania jej w przyszłości. Chcemy znacznie zmniejszyć ilość nabywanej energii elektrycznej. Pierwszym ważnym krokiem w tym kierunku jest instalacja własnego systemu fotowoltaicznego.

Zrównoważony rozwój a pracownicy

Wierzymy, że ludzie mają znaczenie. I głęboko wierzymy, że możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy szanujemy i cenimy siebie nawzajem. Najważniejsze zasady, na których opiera się nasza praca, zostały przedstawione w naszym Kodeksie postępowania.

Nachhaltigkeit Karriere