Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност представя начина, по който Вашите данни ще бъдат обработвани от Kotányi.

1. Информация съгласно член 13 от ОРЗД

Целта на тази Декларация за поверителност е да Ви информира за целта, естеството и обхвата на използването на Вашите данни, както и Вашите права по отношение на Вашите данни.

2. Администратор на лични данни

Kotányi GmbH („Kotányi“)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Австрия
Телефон: +43 (0) 2245 5300-1000
Факс: +43 (0) 2245 5300-1019
Имейл: [email protected]

3. Цел и правно основание за обработка

Личните данни се обработват единствено въз основа на Вашето съгласие, съществуващ договор, законодателни разпоредби или легитимен интерес на Kotányi.

Освен това събираме само лични данни, които сте предоставили изрично и доброволно; например, ако кандидатствате за работа при нас чрез портала за кариера или ако се абонирате за нашия бюлетин.
Ние използваме този тип информация само за съответните цели и в съответствие с валидните законови разпоредби; всяко по-нататъшно използване се извършва само с Вашето съгласие.

4. Съхранение на данни

Когато осъществявате достъп до нашия уебсайт, данните се съхраняват временно на нашия сървър за целите на сигурността на данните. Всеки запис на данни съдържа:

 • IP адресът на крайното устройство.
 • Времево клеймо за достъп (дата, час).
 • Името на искания файл.
 • Тип на използваното устройство.
 • Име на използвания браузър.
 • Определения език на браузъра.
 • Име на използваната операционна система.
 • Количеството предадени данни.
 • Състояние на достъп (файлът е предаден, файлът не е намерен и т.н.).
 • Име на интернет доставчика.
 • Съдържанието на всички попълнени формуляри.

4.1 Правно основание

Записваните данни ни помагат да идентифицираме причините за потенциални технически проблеми, да оптимизираме присъствието си в интернет в техническо отношение и да гарантираме сигурността на нашата ИТ инфраструктура. Имаме легитимен интерес да съхраняваме тези данни временно съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Събирането на тези данни е от съществено значение за работата на нашия уебсайт. Поради това посетителите на уебсайта нямат право на възражение.

5. Сигурност на данните и информацията

Вашите данни се обработват единствено при спазване на следните технически и организационни мерки (член 32 от ОРЗД):

 • Декларация за поверителност от целия персонал.
 • Проверки за достъп на много нива.
 • Проверки за удостоверяване на потребителя на много нива.
 • Видео наблюдение.
 • Концепции за индивидуално упълномощаване.
 • Криптирана комуникация чрез SSL.
 • Сигурна ИТ инфраструктура.

6. Споделяне на данни

Вашите данни се споделят с трети страни само за следните цели:

 • член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД
 • член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД
 • член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД
 • член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

7. Процедура за кандидатстване

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД на ЕС) до степен, необходима за нас, за да решим дали да установим трудово правоотношение. Правното основание за това е член 88 от ОРЗД и, когато е приложимо, член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД относно изпълнението на договор или стъпки преди сключването на договор.

Можем също така да обработваме Вашите лични данни, ако това е необходимо за спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) или за защита срещу всякакви правни претенции, предявени срещу нас. Правното основание за това е член 6 параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимен интерес може например да бъде тежестта на доказване в производства по германския Закон за равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz — AGG). Ако ни предоставите изричното си съгласие да обработваме Вашите лични данни за определени цели, правното основание за тази обработка, за която е необходимо съгласието Ви, е предвидено съгласно член 6 параграф 1, буква a) от ОРЗД. След като бъде предоставено, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като оттеглянето ще влезе в сила в бъдещ момент (вижте раздел 12).

Ако влезете в трудово правоотношение с нас,член 88 от ОРЗД ни дава правото да продължим да обработваме личните данни, които вече сме получили от Вас за целите на това правоотношение, доколкото това е необходимо за изпълнението или прекратяването на правоотношението или за упражняването или изпълнението на правата и задълженията на страната, представляваща интересите на служителите въз основа на закон, договор за заплата или договор за строителство или услуги (колективен трудов договор).

Данните, публикувани с Вашето съгласие, ще се съхраняват в нашата база данни за кандидати, за да можем да Ви информираме по-късно за нови възможности за кариера в Kotányi, ако в момента няма подходяща позиция. За тази цел Вашите данни ще се съхраняват за период от шест месеца.
съхранен. Ако изрично се съгласите, срокът може да бъде удължен до 12 месеца.

7.1 „CVlizer“

Ако ни изпратите заявлението си на хартиен носител (т.е. не по електронен път), ние използваме услугата „CVlizer“, предоставена от JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Виена, Австрия („JoinVision“), за да ни позволи да го обработваме с по-голяма скорост.

7.1.1 Споразумение за обработка на данни

Данните се обработват след сключване на споразумение за обработка на данни между Kotányi и JoinVision съгласно член 28 от ОРЗД и при условие че са предприети съответни технически и организационни мерки.

8. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от уебсайтове, които посещавате на крайното устройство, което използвате, чрез Вашия браузър. Тези текстови файлове могат да се използват за идентифициране или анализиране на поведението Ви.

Няма да инсталираме каквито и да било функционални, статистически или маркетингови бисквитки без Вашето изрично съгласие. Можете също да коригирате предпочитанията си за бисквитки в настройките на Вашия уеб браузър.

Допълнителна информация можете да намерите в Помощния портал на Вашия браузър.

8.1 Платформа за управление на съгласието Usercentrics

Можете да зададете кои бисквитки да бъдат инсталирани на Вашето крайно устройство, като използвате платформата за управление на съгласието, предоставена от Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Мюнхен, Германия (https://usercentrics.com).

Можете също така да промените или да преразгледате решението си по всяко време.

За подробна информация относно услугите, които използваме, моля, щракнете върху връзката „Настройки на бисквитките“ в долната част на нашата страница или щракнете тук.

Освен тази информация, ние сме сключили споразумения за обработка на данни с различни доставчици на услуги по обработка на данни съгласно член 28 от ОРЗД.

8.2 Допълнителни мерки за защита на Вашата поверителност

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP — Анонимност

Ако IP анонимизирането бъде активирано от нас на този уебсайт, Google първо ще премахне Вашия IP адрес в държавите членки на Европейския съюз и в други държави членки на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес ще бъде изпратен само до сървър на Google в САЩ и премахнат там в изключителни случаи.

8.2.1.2 Споразумение за обработка на данни

Данните се обработват след сключване на споразумение за обработка на данни между Kotányi и Google съгласно член 28 от ОРЗД и при условие че са предприети съответни технически и организационни мерки.

9. Бюлетин

Ако искате да се абонирате за услугата за бюлетини на Kotányi, минималната информация, която изискваме, е имейл адресът, на който искате да бъде изпращан бюлетинът. Друга информация се използва за персонализиране на бюлетина спрямо Вас или за получаване на обратната връзка. Използваме метода на двойно записване за абонаменти за бюлетини. С други думи, ние ще Ви изпращаме бюлетини само след като ни дадете своя имейл адрес и след това потвърдите абонамента си, като щракнете върху връзка в имейл, който Ви изпращаме. Правим това, за да гарантираме, че само истинският потребител на дадения имейл адрес може да се абонира за услугата ни за бюлетин. Вашето потвърждение трябва да бъде получено незабавно след изпращане на имейла, в противен случай Вашият абонамент и имейл адрес ще бъдат изтрити от нашата база данни. Докато не получим Вашето потвърждение, нашата услуга за бюлетин няма да приема допълнителни съобщения от този имейл адрес. Можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.

Ако искате да се отпишете, моля, използвайте данните за контакт в раздел „Администратор на данни“, за да се свържете с нас или да анулирате абонамента си чрез връзката в долната част на всеки бюлетин.
Ако получавате нашите бюлетини, ние събираме статистически данни, за да можем да оптимизираме услугата. Бюлетините, за които сте се абонирали, и тяхното използване се предоставят за всеки клиент в рамките на софтуера за бюлетин.

9.1 Правно основание

Изпращаме бюлетини на основание член 6, параграф 1, букви a), е) от ОРЗД и член 7 от ОРЗД.

9.2 „eyepin“

Използваме услугата за имейл маркетинг нeyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com, Billrothstraße 52, 1190 Виена, Австрия), за да изпращаме бюлетини. Имейл адресите на получателите на нашия бюлетин, както и други данни, посочени като част от тази информация, се съхраняват на сървърите на eyepin в Австрия. eyepin обработва данни само в съответствие с декларацията си за поверителност (https://www.eyepin.com/de/datenschutz — налична е само на немски език). Личните данни не се споделят с трети страни с цел реклама, маркетинг или проучване на пазара.

9.2.1 Споразумение за обработка на данни

Данните се обработват след сключване на споразумение за обработка на данни между Kotányi и eyepin съгласно член 28 от ОРЗД и при условие че са предприети съответни технически и организационни мерки.

10. Връзки

Въпреки че връзките, които ви отвеждат към други уебсайтове, се избират и проверяват с най-голямо внимание, ние не можем да поемем никаква отговорност за съдържанието на свързаните външни уебсайтове.

11. Възрастово ограничение

Ние не обработваме личните данни на деца под 14 години при никакви обстоятелства. Ако все още не сте достигнали минималната възраст, моля, въздържайте се от използването на нашите услуги и поискайте съдействие от Вашия законен настойник.

12. Права на субекта на данни

ОРЗД предоставя следните права на субектите на данни:

 • Право на достъп (член 15 от ОРЗД)
 • Право на коригиране (член 16 от ОРЗД)
 • Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) (член 17 от ОРЗД)
 • Право на ограничение на обработката (член 18 от ОРЗД)
 • Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)
 • Право на възражение (член 21 от ОРЗД)
 • Право на оттегляне на съгласието (член 7 3 от ОРЗД)
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД)
  Австрия: Орган за защита на данните в Австрия, Barichgasse 40-42, 1030 Виена

Ако имате общи опасения относно защитата на данните или относно упражняването на правата си, моля, използвайте данните за контакт в раздел „Администратор на данни“, за да се свържете с нас.

Тъй като не можем да обработим заявки от субектите на данни, освен ако проверките за самоличност не са завършени предварително, моля, представете валидна форма на официална идентификация на снимка (паспорт, документ за самоличност).