Nachhaltigkeit Header

Устойчивост в Kotányi – отговорността е нашата страст

Искаме да сме пример за другите, работейки заедно с нашата общност, за да оставим на бъдещите поколения планета, която си струва да се обитава.

Нашата страст е и наша отговорност

Билките и подправките са нашата страст от 1881 г. Ние зависим от ценните ресурси на природата и си поставихме ясна цел: искаме да изпълним отговорността си към обществото и околната среда, в която и с която живеем, чрез устойчиви действия.

En Nhb Cover 720px

Нашият доклад за устойчивост

За нас устойчивостта означава отговорни практики за обществени поръчки и устойчиви логистични и производствени процеси, които помагат да се запази биологичното разнообразие, да се запазят ресурсите, да се защити климатът и да се осигурят достойни условия на труд по цялата верига на доставки. Нашият доклад за устойчивост е одитиран от Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH и е установено, че отговаря на стандартите на GRI. Този доклад спечели на Kotányi второ място в категорията „Първи доклад“ на Austrian Sustainability Reporting Awards (ASRA).

От фермата до трапезата

Що се отнася до нас, устойчивостта започва в началото на веригата за доставки и продължава до края – от фермата до трапезата.

Дългогодишни доставчици

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Разчитаме на дългогодишни партньорства и одобрени доставчици – така че всички сме на една и съща вълна. Когато бъдат одобрени нови доставчици с цел дългогодишно партньорство, едно от нещата, които проверяваме, е дали те могат да докажат съответствие с основните критерии на Sedex SMETA.

Дългосрочно партньорство

От само себе си се разбира, че нашите доставчици също са преминали през строга процедура за одобрение. Тя гарантира, че техните практики са етично устойчиви. Нашият Кодекс на поведение на доставчика служи като основа за бизнес отношенията с доставчиците ни вече много години.

Nachhaltigkeit Paprika FeldОще през 2014 г. стартирахме много специален и престижен проект, когато започнахме да отглеждаме червения пипер на Kotányi Premium в Унгария за унгарския пазар.

Скъп за нас проект

Работейки заедно с унгарски фермери от региона, пустеещите полета се обработват по традиционни методи. Честното заплащане и спазването на нашите строги стандарти за качество са важни за нас.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Устойчиви суровини

Поставили сме си задачата да съхраняваме суровините си като скъпоценни дарове на природата, каквито всъщност са, както и съзнателно да избягваме суровини, които имат вредно въздействие върху нашата околна среда. Не искаме да използваме палмово масло и сме го премахнали от всеки продукт, където това е технически осъществимо. Над 99% от нашите продукти вече не съдържат палмово масло. Наясно сме, че можем да направим повече, за да постигнем целта си и се ангажираме да набавяме палмово масло само от сертифицирани източници (RSPO).

Устойчива опаковка

Освен към ефективно и отговорно обработване на суровините, ние също така се стремим да намалим теглото на нашите опаковъчни материали, за да намалим обема на отпадъците. И ние искаме да направим материалите, които използваме, много по-лесни за рециклиране в бъдеще. Нашата мелничка за подправки може да бъде изхвърлена при отпадъците ви за рециклиране на стъкло – включително горната част и капака. Рециклирайки опаковката, вие играете важна роля в опазването на климата, тъй като рециклираното стъкло често се използва за производство на ново стъкло. Според Austria Glass Recycling всеки 10% от рециклираното стъкло, използвано за производството на ново стъкло, намалява консумацията на енергия с 3% и емисиите на CO2 със 7%. Изхвърлянето на използваните мелнички и буркани отговорно намалява въздействието на CO2 върху всеки един от нас.

Знаете ли че...

нашата стъклена мелничка за подправки е подходяща за рециклиране и може да се изхвърли при рециклираните ви отпадъци от стъкло?

Gastro Repet Cb Nachhaltigkeit Bg Min

Преминете към 100% rePET

Адаптирахме процеса на производство, така че всички продукти Kotányi Gourmet в буркани да използват 100% rePET опаковки. Това намалява изразходваното количество пластмаса с около 155 тона годишно. PET може да се рециклира и използва повторно в rePET опаковки, което значително намалява въздействието върху околната среда. По този начин правим стъпка към опазването на околната среда чрез по-устойчиви опаковки.

Устойчиво производство

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Производството, съхранението и транспортирането на храна винаги консумира енергия и генерира емисии, които влияят на околната среда – и ние не правим изключение от това правило. Наясно сме, че успехът на нашия бизнес зависи от наличието на суровини, които могат да виреят само в здравословна среда.

100% зелено електричество

Цялото ни електричество идва от възобновяеми източници – и нашият план е да започнем сами да генерираме част от него в бъдеще. Искаме значително да намалим количеството електричество, което купуваме, за да покрием нашите изисквания. Първата голяма стъпка в тази посока е инсталирането на нашата собствена фотоволтаична система.

Устойчивост и служители

Ние вярваме, че всеки човек е от значение. И силно вярваме, че можем да постигнем успех заедно само ако се уважаваме и ценим. Най-важните принципи, на които се основава нашата работа, са изложени в нашия Кодекс на поведение.

Nachhaltigkeit Karriere