Img Blog Repet Cover Min

rePET ambalaža u tvrtki Kotányi

U tvrtki Kotányi za sve doze veće od 400 cm3 upotrebljavamo 100 % rePET ambalažu. Time svake godine štedimo približno 155 tona „nove plastike”.

Kotányi u Austriji priprema i pakira začine i začinsko bilje za cijeli svijet. Naši se proizvodi ne upotrebljavaju samo u privatnim kuhinjama, već i u profesionalnim okruženjima, poput restorana i hotela od Brazila do Rusije. Nije potrebno isticati da naše začinsko bilje i začini zahtijevaju posebnu ambalažu kako bi se zajamčila najviša kvaliteta proizvoda. Stoga su nastojanja da ta ambalaža postane ekološki prihvatljivija važan prioritet. Upotrebom nove rePET ambalaže u dozama većim od 400 cm3 činimo vrlo važan korak u tom smjeru.

Img Blog Repet Simple White Hr Min

rePET štedi plastiku

PET ambalaža izrađena je od plastike koja se proizvodi korištenjem fosilnih resursa kao što su nafta, ugljen i plin. Ti su resursi ograničeni. PET se može reciklirati i ponovno koristiti kao rePET, što značajno smanjuje utjecaj na okoliš. rePET je također održiviji od drugih materijala kao što su limene limenke i aluminijski/kartonski spremnici, koji troše znatno više vode tijekom proizvodnje i imaju veći utjecaj na okoliš zbog zakiseljavanja tla.

Img Blog Repet Process Hr Min

Održivost u tvrtki Kotányi

Već smo prilagodili svoje proizvodne procese i prebacili sve doze za začinsko bilje veće od 400 cm3 s PET na rePET ambalažu. To je jednako uštedi od približno 155 tona nove plastike – svake godine! rePET ambalaža ne smanjuje upotrebu plastike samo jednom – rePET doze iz tvrtke Kotányi mogu se i ponovo reciklirati. To znači da se materijal koji se upotrebljava u našim dozama može ponovo upotrijebiti za izradu odjeće ili naprtnjače.
To je samo jedna od mjera koje poduzimamo kako bismo doprinijeli boljoj budućnosti. Više možete saznati u našem Izvješću o održivosti.