Izjava o zaštiti privatnosti

Ova izjava pruža pregled načina na koji Kotányi obrađuje vaše podatke.

1. Informacije u skladu s člankom 13. GDPR

Namjena ove izjave o zaštiti podataka pružiti je informacije o svrsi, prirodi i opsegu upotrebe vaših podataka, kao i o vašim pravima u vezi s vašim podacima.

2. Voditelj obrade podataka

Kotányi GmbH (“Kotányi”)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Austrija
Tel.: +43 (0) 2245 5300-1000
Faks: +43 (0) 2245 5300-1019
E-adresa: [email protected]

3. Namjena i pravna osnova obrade

Osobni podaci obrađuju se isključivo na pravnoj osnovi vaše privole, postojećeg ugovora, zakonskih odredbi ili opravdanog interesa tvrtke Kotányi.

Pored toga, prikupljamo samo osobne podatke koje ste izričito i dragovoljno pružili; primjerice, ako se prijavite za slobodno radno mjesto putem portala za karijere ili ako se pretplatite na našu brošuru.
Tu vrstu informacija upotrebljavamo samo za odgovarajuće namjene i u skladu s važećim zakonskim odredbama; bilo kakva drukčija upotreba provodi se isključivo uz vašu privolu.

4. Pohrana podataka

Kad pristupite našem web-mjestu, podaci se privremeno pohranjuju na našem poslužitelju radi njihove zaštite. Svaki podatkovni zapis obuhvaća sljedeće elemente:

 • IP adresa krajnjeg uređaja.
 • Vremenska oznaka pristupa (datum, vrijeme).
 • Naziv zatražene datoteke.
 • Vrsta uređaja.
 • Naziv preglednika.
 • Postavljeni naziv preglednika.
 • Naziv operacijskog sustava.
 • Količina prenesenih podataka.
 • Status pristupa (datoteka prenesena, datoteka nije pronađena itd.).
 • Naziv davatelja internetskih usluga.
 • Sadržaj ispunjenih obrazaca.

4.1 Pravna osnova

Zabilježeni podaci pomažu nam pri identifikaciji uzroka potencijalnih tehničkih problema, optimizaciji prisutnosti na internetu u tehničkom smislu i zaštiti naše IT infrastrukture. Privremeno pohranjivanje tih podataka u skladu s člankom 6(1)(f) uredbe GDPR predstavlja naš opravdani interes.

Prikupljanje podataka nužno je za rad našeg web-mjesta. To znači da posjetitelji web-mjesta nemaju pravo na prigovor.

5. Sigurnost podataka i informacija

Vaši podaci obrađuju se isključivo u skladu sa sljedećim tehničkim i organizacijskim mjerama (članak 32. uredbe GDPR):

 • Izjava o čuvanju povjerljivosti od svih članova osoblja.
 • Višerazinske provjere pristupa.
 • Višerazinske provjere autentičnosti korisnika.
 • Videonadzor.
 • Individualni koncepti dodjele ovlaštenja.
 • Kodirana komunikacija putem SSL veze.
 • Sigurna IT infrastruktura.

6. Dijeljenje podataka

Vaši se podaci dijele s trećim stranama samo za sljedeće namjene:

 • članak 6., stavak 1(a) uredbe GDPR
 • članak 6., stavak 1(b) uredbe GDPR
 • članak 6., stavak 1(c) uredbe GDPR
 • članak 6., stavak 1(f) uredbe GDPR

7. Postupak primjene

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe Europske unije o zaštiti podataka (EU GDPR), u opsegu koji nam je potreban za donošenje odluke o zasnivanju zaposleničkog odnosa. Pravnu osnovu za to čini članak 88. uredbe GDPR i, u primjenjivim slučajevima, članak 6. (1)(b) uredbe GDPR koji govori o izvršenju ugovora ili koracima koji prethode sklapanju ugovora.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati i ako je to potrebno radi
postupanja sa zakonskom obvezom (članak 6. (1)(c) uredbe GDPR) ili radi zaštite od
pravnih postupaka pokrenutih protiv nas. Pravnu osnovu za to čini članak 6.
st. (1)(f) uredbe GDPR. Primjerice, opravdani interes može biti teret dokazivanja u
postupcima prema Zakonu o jednakom tretmanu u Njemačkoj (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Ako nam date
izričitu privolu za obradu vaših osobnih podataka za određene namjene, pravna osnova za obradu koja je predmet vaše privole čini članak 6.
st. (1)(a) uredbe GDPR. Danu privolu možete povući u bilo kojem trenutku, s
primjenom u budućnosti (pogledajte 12. odjeljak).

Ako zasnujete zaposlenički odnos s našom tvrtkom,
u skladu s člankom 88. uredbe GDPR možemo nastaviti s obradom osobnih podataka koje smo već primili od vas s ciljem održavanja tog odnosa, u opsegu koji je potreban za izvršenje ili prekid odnosa odnosno za izvršenje ili konzumiranje prava i obveza strane koja predstavlja interese zaposlenika na temelju zakona, ugovora o osobnom dohotku ili radu, ili ugovora o pružanju usluga (kolektivnog ugovora).

Podaci koje ste dostavili uz privolu pohranit će se u našoj bazi podataka kandidata
kako bismo vam se, u slučaju da vam trenutačno ne možemo
ponuditi odgovarajuće radno mjesto, mogli obratiti
u vezi s budućim prilikama za zaposlenje u tvrtki Kotányi. Vaši se podaci za tu namjenu pohranjuju na razdoblje od šest mjeseci. Ako to izričito prihvatite, to se razdoblje može produljiti na 12 mjeseci.

7.1 „CVlizer“

Ako svoju prijavu pošaljete u fizičkom obliku (tj. ne elektroničkim putem), usluga „CVlizer“, koju pruža JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Wien, Austria („JoinVision“) pomaže nam u bržoj obradi takvih prijava.

7.1.1 Sporazum o obradi ugovornih podataka

Podaci se obrađuju na temelju sporazuma o obradi podataka između tvrtki Kotányi i JoinVision sukladno članku 28. uredbe GDPR te u skladu s odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

8. Kolačići

Kolačići su male tekstne datoteke koje web-mjesta koja posjećujete putem preglednika pohranjuju na krajnji uređaj koji upotrebljavate. Te se tekstne datoteke mogu upotrijebiti za vašu identifikaciju ili za analizu vašeg ponašanja.
Ne postavljamo funkcionalne, statističke ili marketinške kolačiće bez vaše izričite privole. U postavkama svojeg web-preglednika možete i prilagoditi preferencije za upotrebu kolačića.

Dodatne informacije možete pronaći na portalu pomoći za vaš preglednik.

8.1 Platforma Usercentrics za upravljanje privolama

Sami možete odlučiti koji će se kolačići pohraniti na vaš korisnički uređaj putem platforme za upravljanje privolama koju održava Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany (https://usercentrics.com).

Pored toga, možete u bilo kojem trenutku povući ili izmijeniti svoju odluku.

Ako tražite podrobne informacije o uslugama koje upotrebljavamo, kliknite vezu „Postavke kolačića“ na dnu stranice ili kliknite ovdje.

Pored tih informacija, sklopili smo sporazume o obradi podataka s različitim davateljima usluge obrade podataka u skladu s člankom 28. uredbe GDPR.

8.2 Dodatne mjere za zaštitu vaše privatnosti

Obrada funkcionalnih kolačića predstavlja naš opravdani interes. To znači da pravnu osnovu čini članak 6(1)(f) uredbe GDPR.

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP – anonimizacija

Ako na ovom web-mjestu aktiviramo IP anonimizaciju, Google će najprije ukloniti IP adresu unutar država članica Europske unije i državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa šalje se na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i uklanja na njemu u iznimnim slučajevima.

8.2.1.2 Sporazum o obradi podataka

Podaci se obrađuju na temelju sporazuma o obradi podataka između tvrtki Kotányi i Google sukladno članku 28. uredbe GDPR te u skladu s odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

9. Brošura

Ako se želite predbilježiti za uslugu brošure iz tvrtke Kotányi, potrebna nam je e-adresa na koju želite primati brošuru. Druge informacije služe za prilagodbu brošure ili za omogućavanje slanja povratnih informacija. Za predbilježbe za brošuru primjenjujemo metodu dvostrukog uključivanja. Drugim riječima, brošuru ćemo vam poslati tek nakon što nam dostavite e-adresu i zatim potvrdite svoju predbilježbu klikom na vezu u e-poruci koju smo vam poslali. To činimo kako bismo osigurali da se samo stvarni korisnici e-adrese mogu predbilježiti za uslugu brošure. Potvrda mora stići brzo nakon slanja e-poruke jer se u suprotnom vaša predbilježba i e-adresa brišu iz naše baze podataka. Sve dok ne primimo vašu potvrdu, naša usluga brošure neće prihvaćati nove poruke s te e-adrese. Predbilježbu za primanje brošura možete otkazati u bilo kojem trenutku.

Ako želite otkazati predbilježbu, obratite nam se s pomoću podataka za kontakt navedenih u odjeljku, „Voditelj obrade podataka“, ili otkažite predbilježbu putem veze na dnu svake brošure. Ako primate naše brošure, prikupljamo statističke podatke koji nam omogućuju optimizaciju usluge. Brošure za koje se predbilježite i njihova upotreba dodjeljuju se svakom korisniku putem softvera za obradu brošura.

9.1 Pravna osnova

Brošure šaljemo na temelju članka 6. (1) (a), (f) uredbe GDPR i članka 7. uredbe GDPR.

9.2 „eyepin“

Za slanje brošure upotrebljavamo uslugu marketinga putem e-pošte tvrtke eyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com, Billrothstraße 52, 1190 Wien, Austrija).
E-adrese primatelja naše brošure i drugi podaci navedeni u ovim informacijama pohranjuju se na poslužiteljima tvrtke eyepin u Austriji. eyepin obrađuje podatke samo u skladu sa svojom izjavom o zaštiti privatnosti (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – dostupno samo na njemačkom jeziku). Osobni podaci ne dijele se s trećim stranama radi oglašavanja, marketinga ili istraživanja tržišta.

9.2.1 Sporazum o obradi podataka

Podaci se obrađuju na temelju sporazuma o obradi podataka između tvrtki Kotányi i eyepin sukladno članku 28. uredbe GDPR te u skladu s odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

10. Veze

Iako iznimno pozorno odabiremo i provjeravamo veze koje vode s našeg na druga web-mjesta, ne možemo prihvatiti odgovornost za sadržaj vanjskih web-mjesta na koja vode te veze.

11. Dobno ograničenje

Ni u kakvim okolnostima ne obrađujemo osobne podatke djece mlađe od 14 godina. Ako još niste dosegnuli minimalnu dob, nemojte upotrebljavati usluge i zatražite pomoć od roditelja ili skrbnika.

12. Prava ispitanika

GDPR pruža sljedeća prava ispitanicima:

 • pravo pristupa (članak 15. GDPR).
 • pravo na ispravljanje (članak 16. GDPR).
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (članak 17. GDPR).
 • pravo na ograničavanje obrade (članak 18. GDPR).
 • pravo na prenosivost podataka (članak 20. GDPR).
 • pravo na prigovor (članak 21. GDPR).
 • pravo na povlačenje privole (članak 7., stavak 3. GDPR).
 • pravo na pritužbu nadzornom tijelu (članak 77. uredbe GDPR).
  Austrija: Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Wien

U slučaju općenitih nejasnoća o obradi podatka ili o konzumiranju vaših prava, obratite nam se s pomoću podataka za kontakt u odjeljku „Voditelj obrade podataka“.

Budući da ne možemo obraditi zahtjeve ispitanika prije prethodnog izvršenja provjera identiteta, dostavite važeći oblik službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom (putovnica, osobna iskaznica).