Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí přehledné informace o tom, jak společnost Kotányi zpracovává vaše údaje.

1. Informace podléhající Článku 13 GDPR

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o účelu, povaze a rozsahu použití vašich údajů a rovněž o právech, které ve vztahu ke svým údajům máte.

2. Správce osobních údajů

Kotányi GmbH („Kotányi“)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Telefon: +43 (0) 2245 5300-1000
Fax: +43 (0) 2245 5300-1019
E-mail: [email protected]

3. Účel a právní základ pro zpracování

Osobní údaje se zpracovávají výhradně na právním základu vašeho souhlasu, platné smlouvy, legislativních ustanovení nebo legitimního zájmu společnosti Kotányi.

Kromě toho shromažďujeme pouze osobní údaje, které jste výslovně a dobrovolně poskytli; například, pokud se u nás ucházíte o pracovní pozici prostřednictvím kariérního portálu nebo pokud si necháte zasílat náš newsletter.
Informace tohoto typu používáme pouze k odpovídajícím účelům a v souladu s nařízeními vyplývajícími ze zákona; jakékoli další použití se provádí pouze s vaším souhlasem.

4. Uchovávání osobních údajů

Když vstoupíte na naši webovou stránku, údaje se z bezpečnostních důvodů dočasně ukládají na našem serveru. Každý záznam údajů sestává z následujících položek:

 • IP adresa koncového zařízení.
 • Časové razítko pro přístup (datum, čas).
 • Název požadovaného souboru.
 • Typ použitého zařízení.
 • Název použitého prohlížeče.
 • Definovaný jazyk prohlížeče.
 • Název použitého operačního systému.
 • Množství přenesených dat.
 • Status přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen apod.).
 • Název poskytovatele internetového připojení.
 • Obsah veškerých vyplněných formulářů.

4.1 Právní základ

Zaznamenané údaje nám pomáhají rozeznat příčiny potenciálních technických problémů, optimalizovat naši přítomnost na Internetu v technickém smyslu a zaručit bezpečnost naší infrastruktury IT. Máme legitimní zájem dočasně tyto údaje uchovávat v souladu s Článkem 6 (1) (f) GDPR.

Shromažďování údajů je zásadní pro provoz naší webové stránky. Návštěvníci webové stránky tedy nemají právo proti němu vznášet námitky.

5. Zabezpečení údajů a informací

Vaše údaje se zpracovávají výlučně v souladu s následujícími technickými a organizačními opatřeními (Článek 32 GDPR):

 • Prohlášení o důvěrnosti od všech zaměstnanců.
 • Víceúrovňové kontroly přístupu.
 • Víceúrovňové kontroly ověření uživatele.
 • Video dohled.
 • Koncepty individuálního oprávnění.
 • Šifrování komunikací prostřednictvím SSL.
 • Zabezpečená infrastruktura IT.

6. Sdílení údajů

Vaše údaje sdílíme s třetími stranami pouze pro následující účely:

 • Článek 6 (1) (a) GDPR
 • Článek 6 (1) (b) GDPR
 • Článek 6 (1) (c) GDPR
 • Článek 6 (1) (f) GDPR

7. Postup uplatnění

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU GDPR) v rozsahu, který je pro nás nezbytný, abychom rozhodli, zda navázat pracovní vztah. Právním základem je Článek 88 GDPR a, kde je to relevantní, Článek 6 (1) (b) GDPR ohledně plnění smlouvy nebo kroků před uzavřením smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud je to nezbytné ke splnění určitého právního závazku (Článek 6 (1) (c) GDPR) nebo k obraně vůči jakýmkoli právním nárokům prosazovaným proti nám. Právním základem pro to je Článek 6 Abs. (1) (f) GDPR. Legitimním zájmem by například mohlo být důkazní břemeno v řízení podle německého zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Pokud nám dáte výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů ke konkrétním účelům, právní základ pro toto zpracování na základě vašeho souhlasu se poskytuje v souladu s Článkem 6 Abs. (1) (a) GDPR. Jakmile souhlas poskytnete, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna (viz Část 12).

Pokud s námi uzavřete smlouvu o zaměstnání, Článek 88 GDPR nás opravňuje dále zpracovávat osobní údaje, které jsme od vás již získali, pro účely tohoto pracovního vztahu v takovém rozsahu, jak je to nezbytné k plnění či ukončení daného vztahu nebo k uplatňování a výkonu práv a závazků strany zastupující zájmy zaměstnanců na základě zákona, dohody o mzdách nebo dohody a pracích nebo službách (kolektivní smlouva).

Údaje zveřejněné na základě vašeho souhlasu budou uloženy v našich databázích uchazečů, abychom vás později mohli informovat o nových pracovních příležitostech u společnosti Kotányi, pokud v současné době nebude dostupná žádná vhodná pracovní pozice. Vaše údaje budou pro tento účel archivovány po dobu šesti měsíců. Pokud výslovně souhlasíte, lze tuto dobu prodloužit na 12 měsíců.

7.1 „CVlizer“

Pokud nám žádost pošlete v tištěné formě (tj. nikoli elektronicky), využijeme službu „CVlizer“ poskytovanou společností JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Vídeň, Rakousko („JoinVision“), která nám umožní dokument rychleji zpracovat.

7.1.1 Dohoda o zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po uzavření dohody o zpracování osobních údajů mezi společností Kotányi a společností JoinVision podle Článku 28 GDPR a v souladu s odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními.

8. Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládají webové stránky, jež navštívíte, na koncovém zařízení, které používáte, prostřednictvím prohlížeče. Tyto textové soubory lze použít k vaší identifikaci nebo k analýze vašeho chování.

Bez vašeho výslovného souhlasu neumístíme žádné funkční, statistické ani marketingové soubory cookie. Preference ohledně souborů cookie můžete také upravit v nastaveních webového prohlížeče.

Další informace najdete na portálu nápovědy prohlížeče.

8.1 Platforma Usercentrics pro správu souhlasu

O tom, které soubory cookie budou umístěny na vaše koncové zařízení, můžete rozhodnout prostřednictvím platformy pro správu souhlasu poskytované společností Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo (https://usercentrics.com).

Své rozhodnutí můžete také kdykoli změnit nebo přehodnotit.

Podrobné informace o službách, které využíváme, zobrazíte kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části stránky nebo kliknutím sem.

Kromě těchto informací jsme uzavřeli dohody o zpracování osobních údajů s různými poskytovateli služeb v oblasti zpracování osobních údajů podle Článku 28 GDPR.

8.2 Další opatření na ochranu vašeho soukromí

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP – Anonymizace

Pokud na této webové stránce aktivujeme anonymizaci IP, Google nejprve odebere vaši IP adresu v rámci států Evropské unie a v dalších členských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude odeslána pouze na server Google v USA a tam bude odebrána ve výjimečných případech.

8.2.1.2 Dohoda o zpracování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají na základě uzavření dohody o zpracování osobních údajů mezi společnostmi Kotányi a Google podle Článku 28 GDPR a podléhají odpovídajícím technickým a organizačním opatřením.

9. Newsletter

Pokud chcete využívat službu zasílání newsletteru Kotányi, požadujeme minimálně e-mailovou adresu, na kterou chcete newsletter zasílat. Další informace slouží k přizpůsobení newsletteru vašim potřebám nebo k poskytování zpětné vazby. U zasílání newsletteru využíváme metodu dvojího souhlasu. Jinými slovy, newslettery vám budeme zasílat pouze poté, co jste nám poskytli svou e-mailovou adresu a následně odběr potvrdili kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu, který jsme vám zaslali. Tímto postupem zaručujeme, aby mohl službu zasílání newsletteru využívat pouze skutečný uživatel dané e-mailové adresy. Potvrzení od vás musíme obdržet urychleně po odeslání e-mailu, jinak budou váš odběr a e-mailová adresa z naší databáze smazány. Dokud od vás neobdržíme potvrzení, naše služba zasílání newsletteru nebude z této e-mailové adresy přijímat žádné další zprávy. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

Pokud se chcete odhlásit, použijte kontaktní údaje uvedené v části „Správce osobních údajů“ a kontaktujte nás, nebo zasílání zrušte prostřednictvím odkazu ve spodní části každého newsletteru. Pokud dostáváte naše newslettery, shromažďujeme statistické údaje, které nám umožňují službu optimalizovat. Newslettery, k jejichž odběru jste přihlášení, a jejich použití jsou jednotlivým zákazníkům přiděleny v rámci softwaru pro newslettery.

9.1 Právní základ

Newslettery zasíláme na základě Článku 6 (1) (a), (f) GDPR a Článku 7 GDPR.

9.2 „eyepin“

K rozesílání našich newsletterů využíváme službu e-mailového marketingu společnosti eyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com), Billrothstraße 52, 1190 Vídeň, Rakousko). E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru i další údaje uvedené v rámci těchto informací se ukládají na servery společnosti eyepin v Rakousku. Společnost eyepin údaje zpracovává výhradně v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – dostupné pouze v němčině). Osobní údaje se nesdílejí s třetími stranami k reklamním ani marketingovým účelům ani za účelem průzkumu trhu.

9.2.1 Dohoda o zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovány po uzavření dohody o zpracování osobních údajů mezi společností Kotányi a společností eyepin podle Článku 28 GDPR a v souladu s odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními.

10. Odkazy

Ačkoli výběr a kontrola odkazů, kterými přecházíte na jiné webové stránky, probíhají velmi pečlivě, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných externích webových stránek ani za něj jakkoli ručit.

11. Věkové omezení

Za žádných okolností nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 14 let. Pokud jste ještě nedosáhli minimálního věku, naše služby nevyužívejte a požádejte o pomoc svého zákonného zástupce.

12. Práva subjektu údajů

Nařízení GDPR poskytuje subjektům údajů následující práva:

  • Právo na přístup (Článek 15 GDPR)
  • Právo na opravu (Článek 16 GDPR)
  • Právo na vymazání („Právo být zapomenut/a“) (Článek 17 GDPR)
  • Právo na omezení zpracování (Článek 18 GDPR)
  • Právo na přenosnost údajů (Článek 20 GDPR)
  • Právo vnést námitku (Článek 21 GDPR)
  • Právo odvolat souhlas (Článek 73 GDPR)
  • Právo podat stížnost u dozorčího orgánu (Článek 77 GDPR)

Rakousko: Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň

Pokud máte obecné obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo uplatňování svých práv, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů v části „Správce osobních údajů“.

Protože nemůžeme zpracovávat žádné požadavky od subjektů údajů, aniž by byly předem úspěšně provedeny kontroly identity, předložte platnou formu identifikace s fotografií (pas, občanský průkaz).