Nachhaltigkeit Header

Udržitelnost ve společnosti Kotányi – máme nadšení pro odpovědnost

Chceme jít příkladem a pracovat společně se svou komunitou tak, abychom budoucím generacím zanechali planetu, na které bude stále stát za to žít.

Naše nadšení – naše odpovědnost

Nadšení pro bylinky a koření v nás přetrvává od roku 1881. Jsme závislí na cenných přírodních zdrojích a vytyčili jsme si jasný cíl: chceme dostát své zodpovědnosti vůči společnosti i životnímu prostředí prostřednictvím udržitelného jednání.

En Nhb Cover 720px

Naše zpráva o udržitelnosti

Udržitelným jednáním máme na mysli zodpovědné postupy zprostředkování a udržitelné logistické a výrobní procesy, které pomáhají zachovat biodiverzitu, uchovávat zdroje, chránit klima a zajišťovat důstojné pracovní podmínky napříč celým dodavatelským řetězcem. Naše zpráva o udržitelnosti prošla auditem společnosti Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH a bylo shledáno splnění standardů GRI. Tato zpráva získala společnosti Kotányi druhé místo v kategorii „Nejlepší zpráva“ při udělování Rakouských cen za zprávy o udržitelnosti (ASRA).

Z pole na talíř

Pokud jde o nás, začíná udržitelnost na začátku dodavatelského řetězce a pokračuje až k jeho konci – z pole až na talíř.

Udržitelnost dodavatelů

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Spoléháme se na dlouhodobá partnerství a schválené dodavatele – abychom byli všichni naladěni na stejnou vlnovou délku. Když jsou schváleni noví strategičtí dodavatelé, jednou z věcí, které kontrolujeme, je to, zda mohou prokázat splnění základních kritérií Sedex SMETA.

Dlouhodobé partnerství

Samozřejmostí je, že naši stávající dodavatelé rovněž prošli přísným schvalovacím postupem, v jehož rámci se staráme o to, aby jejich postupy byly eticky udržitelné. Náš Dodavatelský kodex chování slouží jako základ pro naše obchodní vztahy s dodavateli již po mnoho let.

Nachhaltigkeit Paprika FeldV roce 2014 jsme zahájili zcela jedinečný a prestižní projekt: začali jsme v Maďarsku pěstovat papriku Kotányi Premium pro maďarský trh.

Projekt blízký našemu srdci

Ve spolupráci s maďarskými zemědělci z příslušné oblasti se s využitím tradičních metod hospodaří na úhorových polích. Fair play a dodržování našich přísných standardů kvality jsou pro nás samozřejmostí.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Udržitelné suroviny

Dali jsme si za úkol konzervovat své suroviny jako drahocenné dary přírody, kterými jsou, a také se vědomě vyhýbat surovinám, které mají škodlivý vliv na naše životní prostředí. Nechceme používat palmový olej a odstranili jsme jej z každého výrobku, u kterého je to technicky proveditelné. Více než 99 % našich výrobků již žádný palmový olej neobsahuje. Jsme si rovněž vědomi toho, že k dosažení svého cíle můžeme udělat víc – a jsme rozhodnutí získávat palmový olej pouze z certifikovaných zdrojů (RSPO).

Bio bylinky a koření

Kromě našich bylinek a koření pěstovaných konvenčními způsoby nabízíme také bio varianty – a ručíme za to, že bio znamená skutečně bio. Naše výrobky podléhají neustálým kontrolám společnosti Austria Bio Garantie, našeho inspekčního orgánu pro bio výrobky.

Udržitelné obaly

Kromě toho, že se surovinami zacházíme efektivně a zodpovědně, se také snažíme snižovat hmotnost svých obalových materiálů, abychom omezili objem odpadu. A chceme, aby materiály, které používáme, bylo do budoucna mnohem snazší recyklovat. Náš mlýnek na koření můžete vytřídit do recyklační nádoby na sklo – včetně horní části a víčka. Recyklováním obalů významně přispíváte k ochraně klimatu, protože recyklované sklo se často používá k výrobě skla nového. Podle zpráv o recyklaci skla v Rakousku každých 10 % recyklovaného skla použitých při výrobě nového skla sníží spotřebu energie o 3 % a emise CO2 o 7 %. Zodpovědnou recyklací použitých mlýnků a skleniček se snižuje celková stopa CO2.

Věděli jste, že...?

náš skleněný mlýnek na koření je vhodný k recyklaci a dá se odložit do recyklační sběrné nádoby na sklo?

Gastro Repet Cb Nachhaltigkeit Cz Min

Přechod na 100% rePET

Přizpůsobili jsme naše výrobní procesy a nyní používáme 100% rePET pro všechny dózy Kotányi od 400 ccm. To každoročně snižuje množství plastového odpadu přibližně o 155 tun. PET lze recyklovat a znovu použít jako rePET, což nás přivádí o velký krok blíže k našemu cíli, kterým je ochrana životního prostředí prostřednictvím udržitelných obalů.

Udržitelná výroba

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Výroba, skladování a přeprava potravin vždy spotřebovává energii a vytváří emise, které mají vliv na naše životní prostředí – a my z tohoto pravidla nejsme výjimkou. Jsme si vědomi toho, že úspěch našeho podnikání závisí na dostupnosti surovin, kterým se může dařit pouze ve zdravém životním prostředí.

100% zelená elektřina

Veškerá naše elektřina pochází z obnovitelných zdrojů – a máme v plánu začít si elektřinu do budoucna vyrábět z určité části sami. Chceme významně snížit množství elektřiny, kterou nakupujeme, abychom pokryli své požadavky. Prvním velkým krokem tímto směrem je montáž našeho vlastního fotovoltaického systému.

Udržitelnost a zaměstnanci

Věříme, že na lidech záleží. A jsme hluboce přesvědčeni, že úspěšní můžeme být společně pouze tehdy, když respektujeme a vážíme si jeden druhého. Nejvýznamnější principy, na kterých je založena naše práce, jsou stanoveny v našem Kodexu chování.

Nachhaltigkeit Karriere