Právní oznámení

Kontaktní údaje

Johann Kotányi, spol. s r.o.
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha

Tel.: +420 235 360 018
E-mail: [email protected]

Management

Mag. Erwin Kotányi
Mag. Michael Rudel
Dr. Manfred Skutzik

Údaje společnosti

Číslo v obchodním rejstříku: FN 81156Y
Soud obchodního rejstříku: Oblastní soud Korneuburg
Daňové identifikační číslo: ATU19053208
Členství v Hospodářské komoře: WKO Niederösterreich

Zveřejnění v souladu s Oddílem 25 rakouského mediálního zákona

Vlastník média: Johann Kotányi, spol. s r.o.

Účel podnikání: Obchod s kořením a kořenícími směsmi a jejich výroba

Účel médií: Webové stránky a newsletter slouží k prezentaci výrobků a služeb společnosti a k tomu, aby uživatelům poskytovali personalizované informace. Informace a články jsou zpřístupněny zdarma a provozovatel webu je může kdykoli odstranit. Ačkoli všechny údaje podléhají pečlivé kontrole, dokonalou přesnost nelze zaručit. Z důvodu technické povahy Internetu není možné přijmout žádnou odpovědnost za autenticitu, přesnost nebo úplnost informací poskytovaných online. Nepřijímá se žádná odpovědnost za dostupnost nebo provoz této webové stránky nebo jejího obsahu. Veškerá odpovědnost za škody – přímé, nepřímé či jiné – vzniklé následkem používání nebo nedostupnosti údajů a informací na této domovské stránce je vyloučena v takovém rozsahu, jaký je ze zákona přípustný, bez ohledu na příčinu.

Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze k osobnímu použití. Jakékoli další používání, zejména ukládání do databází, duplikování a jakákoli forma komerčního použití a rovněž předávání informací třetím stranám – a to i částečně nebo v revidované podobě – bez souhlasu společnosti Kotányi GmbH je zakázáno.

Odpovědnost za obsah: Generální ředitel Kotányi GmbH, Mag. Erwin Kotányi

developed by functn|