Nachhaltigkeit Header

Jätkusuutlikkus Kotányis – suhtume vastutustundesse kirglikult

Soovime anda eeskuju ning töötada üheskoos kogukonnaga selle nimel, et jätta tulevastele põlvedele elamisväärne planeet.

Meie kirg – meie vastutus

Maitsetaimed ja vürtsid on olnud meie kirg alates 1881. aastast. Sõltume looduse väärtuslikest ressurssidest ning oleme püstitanud endile selge eesmärgi: soovime jätkusuutliku tegutsemise läbi olla vastutustundlikud ühiskonna ees ja keskkonna suhtes, milles ja millega koos me elame.

En Nhb Cover 720px

Meie jätkusuutlikkuse aruanne

Jätkusuutliku tegutsemise all mõistame me vastutustundlikke hanketavasid ning jätkusuutlikke logistika- ja tootmisprotsesse, mis aitavad säilitada bioloogilist mitmekesisust, ressursse, kaitsta kliimat ning tagada korralikud töötingimused kogu tarneahelas. Meie jätkusuutlikkuse aruande on auditeerinud Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH ning see vastab GRI standarditele. See aruanne tõi Kotányile Austria jätkusuutlikkuse aruande auhindadel (ASRA) kategoorias „Esimene aruanne“ teise koha.

Farmist taldrikule

Meie jaoks algab jätkusuutlikkus tarneahela alguses ja jätkub kuni lõpuni – farmist taldrikule.

Jätkusuutlikud tarnijad

Nahchaltigkeit Csr Nachhaltige Lieferanten Csaatbau Linz

Tugineme pikaajalistele partnerlustele ja heakskiidetud tarnijatele – nii oleme kõik ühel lainepikkusel. Üks, mida me uute strateegiliste tarnijate heakskiitmisel kontrollime, on see, kas nad suudavad tõestada enda vastavust Sedex SMETA põhikriteeriumidele.

Pikaajaline partnerlus

Ilmselgelt on meie olemasolevad tarnijad samuti läbinud range heakskiitmisprotseduuri, mille osana me garanteerime, et nende tavad oleksid eetiliselt jätkusuutlikud. Meie tarnijate käitumiskoodeks on palju aastaid olnud meie ja tarnijate vaheliste ärisuhete alus.

Nachhaltigkeit Paprika Feld2014. aastal käivitasime väga erilise ja prestiižse projekti, kui hakkasime kasvatama Kotányi parimat paprikat Ungari turu jaoks Ungaris.

Südamelähedane projekt

Koostöös ümberkaudsete Ungari talunikega hooldatakse kesapõlde traditsiooniliste meetoditega. Õiglane tasustamine ja vastavus meie rangetele kvaliteedistandarditele on meile jaoks iseenesestmõistetav.

Nachhaltigkeit Nachhaltige Rohstoffe Square

Jätkusuutlik tooraine

Oleme püstitanud endale ülesande säilitada tooraineid looduse väärtuslike andidena, mida need ju ongi, ja vältida teadlikult selliseid tooraineid, millel on keskkonnale kahjulik mõju. Me ei soovi kasutada palmiõli ja oleme selle eemaldanud kõigist toodetest, kus see on tehniliselt võimalik. Üle 99% meie toodetest ei sisalda palmiõli. Me oleme teadlikud, et saame oma eesmärgi saavutamiseks teha veelgi rohkem, ja oleme pühendunud hankima palmiõli ainult sertifitseeritud allikatest (RSPO).

Maheürdid ja -vürtsid

Lisaks tavapäraste meetoditega viljeldavatele ürtidele ja vürtsidele pakume ka mahetooteid – ja me garanteerime, et mahetoode ongi tõesti mahetoode. Meie tooteid kontrollib pidevalt Austria Bio Garantie, meie mahetoodete kontrolliasutus.

Jätkusuutlik pakendamine

Lisaks tooraine tõhusale ja vastutustundlikule käitlemisele soovime vähendada pakkematerjalide kaalu, et vähendada jäätmete mahtu. Ja me soovime, et meie kasutatavad materjalid oleksid tulevikus palju lihtsamini ümbertöödeldavad. Meie vürtsiveskil saab kasutusest kõrvaldada koos ümbertöödeldava klaasiga ka ülemise osa ja kaane. Pakendi ümbertöötlemisega aitate oluliselt kaasa kliima kaitsmisele, kuna ümbertöödeldud klaasi kasutatakse sageli uue klaasi tootmiseks. Austria klaasi ümbertöötlemise andmete kohaselt vähendab iga 10% ümbertöödeldud klaas, mida kasutatakse uue klaasi tootmiseks, energia tarbimist 3% ja CO2 heitmeid 7%. Kasutatud veskite ja purkide vastutustundlik kasutuselt kõrvaldamine vähendab CO2 jalajälge.

Kas teadsite?

Meie klaasist vürtsiveski sobib ümbertöötlemiseks ja selle võib kasutusest kõrvaldada koos ümbertöödeldava klaasiga.

Gastro Repet Cb Nachhaltigkeit Lt Min

Üleminek 100% rePET pakendile

Oleme kohandanud oma tootmisprotsesse ja kasutame nüüd 100% rePET pakendit kõigi Kotanyi plekkpurgi 400 cm, toodete jaoks! See muudatus aitab vähendada kasutatava plastikogust ligikaudu 155 tonni võrra.

PET-i saab taaskasutada ka re-PETina, mis aitab meil veelgi paremini jõuda eesmärgini jätkusuutliku pakendiga kaitsta keskkonda!

Jätkusuutlikkus ja töötajad

Me usume, et inimesed on olulised. Ja me oleme kindlad, et saame üheskoos edukad olla ainult siis, kui me üksteist hindame ja peame üksteisest lugu. Meie kõige olulisemad tööpõhimõtted on sätestatud meie käitumiskoodeksis.

Nachhaltigkeit Karriere

Jätkusuutlik tootmine

Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage

Toidu tootmine, ladustamine ja transport tarvitavad alati energiat ja tekitavad heitmeid, mis mõjutab meie keskkonda – ka meie pole siin erand. Oleme teadlikud, et meie edu sõltub selliste toorainete saadavusest, mis suudavad kasvada üksnes tervislikus keskkonnas.

100% roheline elekter

Kogu meie elekter pärineb taastuvallikatest ja meil on plaan tulevikus osa elektrit ise toota. Soovime oluliselt vähendada ostetava elektri hulka. Esimene suur samm selles suunas on oma päikeseenergiasüsteemi paigaldamine.