Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija, kaip „Kotányi“ tvarkys duomenis.

1. Informacija pagal BDAR 13 punktą

Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą paskirtis yra jus informuoti apie jūsų duomenų naudojimo paskirtį, pobūdį ir apimtį, taip pat apie jūsų su duomenimis susijusias teises.

2. Duomenų valdytojas

Kotányi GmbH („Kotányi”)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Telefonas: +43 (0) 2245 5300-1000
Faks.: +43 (0) 2245 5300-1019
El. paštas: [email protected]

3. Tvarkymo paskirtis ir teisinis pagrindas

Asmeniniai duomenys tvarkomi vien jūsų sutikimo, esamos sutarties, įstatyminių nuostatų arba teisėto „Kotányi“ intereso teisiniu pagrindu.

Be to, mes renkame tik asmeninius duomenis, kuriuos pateikėte aiškiai ir savanoriškai; pavyzdžiui, jei kreipiatės dėl darbo pas mus per karjeros portalą arba užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį.
Tokio tipo informaciją naudojame tik atitinkamais tikslais ir pagal galiojančias įstatymų numatytas nuostatas; bet kokiais kitais tikslais naudojama tik su jūsų sutikimu.

4. Duomenų saugojimas

Kai atidarote mūsų svetainę, duomenų saugos tikslais duomenys laikinai saugomi mūsų serveryje. Kiekvienas duomenų įrašas apima:

 • kiekvieno galutinio įrenginio IP adresą;
 • prieigos laiko žymą (datą, laiką);
 • pageidaujamo failo pavadinimą;
 • naudojamo įrenginio tipą;
 • naudojamos naršyklės pavadinimą;
 • apibrėžtą naršyklės kalbą;
 • naudojamos operacinės sistemos pavadinimą;
 • perduodamų duomenų kiekį;
 • prieigos būseną (failas perduotas, failas nerastas ir t. t.);
 • interneto teikėjo pavadinimą;
 • visų užpildytų formų turinį.

4.1 Teisinis pagrindas

Įrašomi duomenys padeda mums nustatyti galimų techninių problemų priežastis, techniškai optimizuoti savo veiklą internete ir užtikrinti savo IT infrastruktūros saugumą. Pagal BDAR 6 punktą (1) (f) turime teisėtą interesą laikinai saugoti šiuos duomenis.

Šių duomenų rikinimas yra būtinas mūsų svetainės veikimui. Dėl to svetainės lankytojai neturi teisę prieštarauti.

5. Duomenys ir informacijos sauga

Jūsų duomenys išimtinai tvarkomi tik taikant šias technines ir organizacines priemones (BDAR 32 punktas):

 • Visų darbuotojų pasirašyta konfidencialumo deklaracija.
 • Kelių lygmenų prieigos patikros.
 • Kelių lygmenų vartotojų autentifikavimo patikros.
 • Stebėjimas vaizdo kameromis.
 • Individualaus įgaliojimo koncepcijos.
 • Šifruotas ryšys per SSL.
 • Saugi IT infrastruktūra.

6. Dalinimasis duomenimis

Jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis dalinamasi tik šiais tikslais:

 • BDAR 6 punktas (1) (a)
 • BDAR 6 punktas (1) (b)
 • BDAR 6 punktas (1) (c)
 • BDAR 6 punktas (1) (f)

7. Priėmimo į darbą procedūra

Jūsų asmeninius duomenis tvarkome pagal Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES BDAR) nuostatas tiek, kiek reikalinga, kad galėtume nuspręsti, ar su jumis užmegzti darbo santykius. Tam teisinį pagrindą sudaro BDAR 88 punktas ir, kai taikoma, BDAR 6 punktas (1) (b), susijęs su sutarties veikimu arba veiksmais iki sutarties sudarymo.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, jei to reikia laikantis teisinių įsipareigojimų (BDAR 6 punktas (1) (c) arba norint apsiginti nuo mums pateiktų teisinių pretenzijų. Tam teisinį pagrindą sudaro BDAR 6 punktas Abs. (1) (f). Teisėtas interesas galėtų būti, pavyzdžiui, įrodinėjimo pareiga teismo procese pagal Vokietijos Lygių galimybių įstatymą (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Jei mums duosite aiškų sutikimą konkrečiais tikslais tvarkyti jūsų asmens duomenis, tokio tvarkymo su jūsų sutikimu teisinį pagrindą sudarys BDAR 6 punktas Abs. (1) (a). Davę sutikimą, jį bet kada galite atsiimti ir šis sprendimas galios ateityje (žr. 12 skyrių).

Jei su mumis užmegsite darbo santykius, BDAR 88 punktas mums suteikia teisę toliau tvarkyti iš jūsų jau gautus asmens duomenis šių santykių tikslais, kiek tai reikalinga šiam santykiui palaikyti ar nutraukti arba naudotis darbuotojų interesus atstovaujančios šalies teisėmis ar vykdyti jos įsipareigojimus, atsižvelgiant į įstatymus, atlyginimo sutartį arba darbų ar paslaugų sutartį (kolektyvinę sutartį).

Jūsų sutikimu patvirtinti duomenys bus saugomi mūsų kandidatų duomenų bazėse, kad jus ateityje galėtume informuoti apie naujas karjeros galimybes „Kotányi“, jei šiuo metu nėra laisva jokia aktuali darbo vieta. Šiuo tikslu jūsų duomenys bus saugomi šešis mėnesius. Gavę aiškų jūsų sutikimą, šį laikotarpį galime pratęsti iki 12 mėnesių.

7.1 „CVlizer“

Jei prašymą priimti į darbą atsiųsite fizine forma (ne elektroniniu būdu), mes naudojamės paslauga „CVlizer“, kurią teikia „JoinVision E-Services GmbH“, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Viena, Austrija („JoinVision“), kuri mums suteikia galimybę greitai ją apdoroti.

7.1.1 Duomenų tvarkymo sutartis

Duomenys tvarkomi pagal tarp „Kotányi“ ir „JoinVision“ sudarytos duomenų tvarkymo sutarties nuostatas, laikantis BDAR 28 punkto ir taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

8. Slapukai

Slapukai – tai maži teksto failai, kuriuos jūsų naudojamame galutiniame įrenginyje per jūsų naršyklę saugo jūsų lankomos svetainės. Šie teksto failai gali būti naudojami jums identifikuoti arba jūsų elgesiui analizuoti.

Be jūsų sutikimo neįdėsime jokių funkcinių, statistinių ar rinkodaros slapukų. Slapukų nuostatas taip pat galite koreguoti savo interneto naršyklės nustatymuose.

Daugiau informacijos galite rasti savo naršyklės palaikymo portale.

8.1 „Usercentrics“ sutikimų valdymo platforma

Kurie slapukai bus įdėti jūsų galutiniame įrenginyje, galite nuspręsti naudodami sutikimų valdymo platformą, kurią teikia „Usercentrics“ GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Miunchenas, Vokietija (https://usercentrics.com).

Savo sprendimą galite bet kada anuliuoti ar persvarstyti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamas paslaugas, spustelėkite mūsų puslapio apačioje pateiktą nuorodą „Slapukų nustatymai“ arba spustelėkite čia

Be šios informacijos, pagal BDAR 28 punktą esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis su įvairiais duomenų tvarkymo paslaugų teikėjais.

8.2 Kitos priemonės jūsų privatumui apsaugoti

8.2.1 „Google“

8.2.1.1 IP – anonimizacija

Jei mes šioje svetainėje esame įjungę IP anonimizaciją, „Google“ visų pirma pašalins jūsų adresą Europos Sąjungos valstybėse ir kitose Sutarties dėl Europos ekonominės erdvės valstybėse. Visas IP adresas bus siunčiamas tik į „Google“ serverį JAV ir išimtinais atvejais iš jo pašalinamas.

8.2.1.2 Duomenų tvarkymo sutartis

Duomenys tvarkomi pagal tarp „Kotányi“ ir „Google“ sudarytos duomenų tvarkymo sutarties nuostatas, laikantis BDAR 28 punkto ir taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

9. Naujienlaiškis

Jei norite užsisakyti „Kotányi“ naujienlaiškio paslaugą, minimaliai mums būtinas bent el. pašto adresas, kuriuo turi būti siunčiamas naujienlaiškis. Kita informacija naudojama norint naujienlaiškį pritaikyti jums arba leisti atsiliepimus. Naujienlaiškių prenumeratoms naudojame dvigubo pasirinkimo metodą. Kitaip tariant, naujienlaiškius jums siųsime tik tuo atveju, jei mums nurodėte savo el. pašto adresą ir patvirtinote prenumeratą spustelėdami el. paštu jums atsiųstą nuorodą. Tai darome norėdami užtikrinti, kad naujienlaiškių paslaugą galėtų užsisakyti tik tikrasis pateikto el. pašto adreso vartotojas. Jūsų patvirtinimą turime gauti netrukus po el. pašto išsiuntimo, kitu atveju, jūsų prenumerata ir el. pašto adresas bus ištrinti iš mūsų duomenų bazės. Kol negausime jūsų patvirtinimo, mūsų naujienlaiškių paslauga iš šio el. pašto adreso nepriims jokių tolesnių pranešimų. Bet kada galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio prenumeratos.

Norėdami atsisakyti, naudokite skiltyje „Duomenų valdytojas“ nurodytą kontaktinę informaciją, kad su mumis susisiektumėte, arba atšaukite savo prenumeratą naudodami kiekvieno naujienlaiškio apačioje pateiktą nuorodą. Jei gaunate mūsų naujienlaiškį, mes renkame statistinius duomenis, kad galėtume šią paslaugą optimizuoti. Jūsų prenumeruojami naujienlaiškiai ir jų naudojimas naujienlaiškių programinėje įrangoje priskiriami kiekvienam klientui.

9.1 Teisinis pagrindas

Naujienlaiškius siunčiame BDAR 6 punkto (1) (a), (f) ir BDAR 7 punkto pagrindu.

9.2 „eyepin“

Savo naujienlaiškiams siųsti naudojamės „eyepin GmbH“ („eyepin“) (https://www.eyepin.com), Billrothstraße 52, 1190 Viena, Austrija) el. pašto rinkodaros paslauga. Mūsų naujienlaiškių gavėjų el.pašto adresai ir kiti kaip šios informacijos dalis nurodyti duomenys saugomi „eyepin“ serveriuose Austrijoje. „eyepin“ duomenis tvarko išimtinai laikydamasi šio pareiškimo apie privatumo apsaugą (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – tik vokiečių k.). Asmens duomenimis nesidalijama su trečiosiomis šalimis reklamos, rinkodaros ar rinkos tyrimų tikslais.

9.2.1 Duomenų tvarkymo sutartis

Duomenys tvarkomi pagal tarp „Kotányi“ ir „eyepin“ sudarytos duomenų tvarkymo sutarties nuostatas, laikantis BDAR 28 punkto ir taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

10. Nuorodos

Nors nuorodos, kurios jus nuveda į kitas svetaines, labai atidžiai pasirenkamos ir tikrinamos, negalime prisiimti jokios atsakomybės už susietų išorinių svetainių turinį.

11. Amžiau apribojimas

Jokiomis aplinkybėmis netvarkome vaikų iki 14 metų asmens duomenų. Jei dar neturite minimalaus reikalaujamo amžiaus, prašome nesinaudoti mūsų paslaugomis ir pagalbos paprašyti savo teisėto globėjo.

12. Duomenų subjekto teisės

BDAR duomenų subjektams suteikia šias teises:

  • prieigos teisę (BDAR 15 punktas);
  • ištaisymo teisę (BDAR 16 punktas);
  • ištrynimo teisę („teisę būti užmirštam“) (BDAR 17 punktas);
  • tvarkymo apribojimo teisę (BDAR 18 punktas);
  • duomenų perkeliamumo teisę (BDAR 20 punktas);
  • teisę prieštarauti (BDAR 21 punktas);
  • teisę atsiimti sutikimą (BDAR 73 punktas);
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 punktas).

Austrija: Austrijos duomenų apsaugos institucija, Barichgasse 40-42, 1030 Viena

Jei turite bendrųjų klausimų dėl duomenų apsaugos ar savo teisių, susisiekite su mumis naudodami skiltyje „Duomenų valdytojas“ pateiktus kontaktinius duomenis.

Kadangi negalime apdoroti jokių duomenų subjektų pateiktų prašymų, kol iš anksto nesame sėkmingai atlikę tapatybės patikros, prašome pateikti galiojančio formato oficialų tapatybės dokumentą su nuotrauka (pasą, tapatybės dokumentą).